Kursevi i obuke – Alfiega institut

Kursevi i obuke

1. BILJAR-HERBALISTA

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo obuku za biljare-herbaliste, koji stečeno znanje i veštine mogu da koriste kao:

1. BILJAR-HERBALISTA – SAKUPLJAČ LEKOVITOG BILJA (LB) I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA (SJB)
2. BILJAR-HERBALISTA – PRERAĐIVAČ LEKOVITOG I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA I PROIZVOĐAČ BILJNIH PRIPRAVAKA I DODATAKA ISHRANI.
3. BILJAR-HERBALISTA – SAVETNIK

Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).
Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA.

2. PRAKTIČAR KINESKIH TRADICIONALNIH TRETMANA: CUPPING I GUASHA

3. PRAKTIČAR KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA

MODUL 1: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI
MODUL 2: OSNOVI KINESKOG TRADICIONALNOG PRISTUPA ISCELJIVANJU (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

MODUL 3: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma (sistem VedaPulse)
MODUL 3: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem RIKTA, MRT)
MODUL 4: TEORIJSKI UVOD U HOMEOPATIJU
MODUL 5: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem BICOM, INTERA, IMEDIS, IMAGO…).

4. HOLISTIČKI SAVETNIK – HOMEOPATA

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo školu za HOLISTIČKOG SAVETNIKA – HOMEOPATU.

Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).
Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE.