Biljarstvo – Alfiega institut

Biljarstvo

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes organizuje programe tradicionalnog, alteranativnog pristupa očuvanju i poboljšanju kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing).

Ove programe mogu da pohađaju svi zainteresovani iznad 18 godina sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Višegodišnje iskustvo je ukazalo na potrebu jednog šireg zdravstvenog obrazovanja ovih polaznika, pored usko strukovnog.

BILJARSTVO

fitoterapija

POČETAK:  11.11.2023.

Mesto održavanja kursa: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd.

Rukovodioci: 

prim. dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijske nastave;

prof dr sc. Staniša Stojiljković, rukovodilac praktične nastave u laboratoriji;
prof. Nebojša Menković, mr ph. Slavoljub Tasić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo lekovito bilje;
dr Radmila Luković, Radenko Lazić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo jestivo bilje.

Nastava se održava po sistemu vikend – seminara

Kotizacija: 850 eura (dinarska protivvrednost).

Uplatom celog iznosa kotizacije do 03.11.2023. stiče se pravo na popust od 10%.

* Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do maja meseca sledeće godine. 

Uplata prve rate 150 eura najkasnije do 03.11.2023.

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za fitoterapiju

Za polaznike drugih struka uplata na račun:

instituta Alfiega:  220-137626-46

 Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za kurs biljarstva

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

Prijava u toku.

Prijava za kurs

 

PLAN ZA 2023/2024.
I vikend 11-12.11.2023.
II vikend 09-10.12.2023.
III vikend 13-14.01.2024.
IV vikend 10-11.02.2024.
V vikend 02-03.03.2024.
VI vikend 16-17.03.2024.
VII vikend 06-07.04.2024.
VIII vikend 11.05.2024.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 30.03.2024.
Branje SJB (u okviru kotizacije) 27.04.2024.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije) jun 2024.

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

 

divcibare 31

SPISAK PREDAVAČA (koji su bili uključeni od početka organizovanja edukacije):

1. Prof. Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
2. Prof. Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
3. Prof. Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
4. Dr sc. Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
5. Prim. Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
6. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
7. Dr sc. med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
8. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
9. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
10. Mr ph. Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
11. Prof. dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
12. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
13. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
14. Prof. Mira Nikolić, Turistička škola, Beograd
15. Dr sc. Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd
16. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tematske jedinice:

I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitih i aromatičnih biljaka (LIAB) u terapeutske svrhe

1. Uvod

2. Principi Fitoterapije

3. Evolucija Fitoterapije

4. Složenost tradicionalno korišćenih LIAB

5. Delovi LIAB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje

6. Garancije bezbednosti i kvaliteta LIAB

7. Aktivne supstance LIAB

8. Klasifikacija LIAB

9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LIAB

10. Mirisne materije LIAB

11. Propisi za upotrebu LIAB u terapeutske svrhe

12. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LIAB

13. Gljive: jestive, otrovne i lekovite

14. Jestivo samoniklo bilje

15. Upotreba lekovitog i jestivog bilja kao dopuna terapiji

Plan i program pripremili, prim dr Zoran Nikolić, mr ph. Slavoljub Tasić i dr Slavica Aranđelović, predsednica udruženja Quanttes. Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa.