Alfiega institut
„Snove sanjamo, planove ostvarujemo, ispod duge-prolazimo„ALFIEGA obrazovanje formira alfiego holističkog praktičara i savetnika, duginih boja, alfiego koncepta.

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes organizuje programe tradicionalnog, alteranativnog pristupa očuvanju i poboljšanju kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing).

Ove programe mogu da pohađaju svi zainteresovani iznad 18 godina sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Višegodišnje iskustvo je ukazalo na potrebu jednog šireg zdravstvenog obrazovanja ovih polaznika, pored usko strukovnog

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO-WHO) u Evropskoj uniji ima oko 145 000 lekara dvostruko edukovanih (studije zapadne medicine i neka od metoda tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine (TKAM) i oko 160 000 obučenih praktičara, koji nisu zdravstveni radnici, a koji primenjuju neku od ovih metoda. U Srbiji formiranje struke naturopata omogućeno je Zakonom o obrazovanju odraslih (deo o neformalnom obrazovanju odraslih), pravilnicima, postojanjem šifre za zanimanje naturopata (3230.04).

U pripremi je edukacija za oblast NATUROPATIJE.

Polazeći od zakonski prepoznate šifre za sada smo definisali plan i program za sledeće profile:

  1. NATUROPATA - PRAKTIČAR KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA
  2. NATUROPATA - FITOTERAPEUTSKI SAVETNIK
  3. NATUROPATA - HOMEOPATSKI SAVETNIK

Polaznici, koji imaju sertifikate koji potvrđuje pohađanje kurseva: kvantno-informacioni sistemi (kvantna medicina), akupunktura-osnovni nivo, ayurveda-uvod, MRT, VedaPulse, biljarstvo (fitoterapija), homeopatija, mogu da nastave usavršavanje pohađanjem oblasti (modula) koji nisu zastupljeni u programima koji su završili.

Plan edukacije omogućava pohađanje pojedinačnih modula nezavisno od celovitog plana. Posle svakog uspešno završenog modula stiče se potvrda o pohađanju.

Posle odslušanih svih predviđenih modula za određene profile, stiče se SERTIFIKAT, koji omogućava samostalni rad u odabranoj oblasti.

Stečeno znanje i veštine koriste se za procenu funkcionalnog stanja organizma i primenu odgovarajućih postupaka za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing).