Alfiega institut
„Snove sanjamo, planove ostvarujemo, ispod duge-prolazimo„ALFIEGA obrazovanje formira alfiego holističkog praktičara i savetnika, duginih boja, alfiego koncepta.

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes organizuje programe tradicionalnog, alteranativnog pristupa očuvanju i poboljšanju kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing).

Ove programe mogu da pohađaju svi zainteresovani iznad 18 godina sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Višegodišnje iskustvo je ukazalo na potrebu jednog šireg zdravstvenog obrazovanja ovih polaznika, pored usko strukovnog

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO-WHO) u Evropskoj uniji ima oko 145 000 lekara dvostruko edukovanih (studije zapadne medicine i neka od metoda tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine (TKAM) i oko 160 000 obučenih praktičara, koji nisu zdravstveni radnici, a koji primenjuju neku od ovih metoda. U Srbiji formiranje struke naturopata omogućeno je Zakonom o obrazovanju odraslih (deo o neformalnom obrazovanju odraslih), pravilnicima, postojanjem šifre za zanimanje naturopata (3230.04).

U pripremi je edukacija za oblast NATUROPATIJE.