Naturopatija – Alfiega institut

Naturopatija


Tokom više od deset godina organizovanja kontinuirane medicinske edukacije (KME) ukazala se potreba formiranja obrazovanih struka u oblasti alternativnih tretmana, koje bi se bavile očuvanjem i poboljšanjem kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja i blagostanja (wellness i wellbeing), na osnovu edukacije naturopata.

Cilj nam je da, zajedno sa Accademia integrativa udruženja Quanttes, stvorimo osnov za profesionalizaciju i zasnivanje struke naturopata na osnovu stručne i strukovne edukacije.

 Naturopatija, definicija – delatnost  koja ističe prevenciju i unapređenje optimalnog zdravlja, korišćenjem terapeutskih metoda i modaliteta koji podstiču proces prirodnog samoisceljivanja –  vis medicatrix naturae

Kako se sve više ljudi okreće komplementarnoj i alternativnoj zdravstvenoj zaštiti da zadovolje svoje različite potrebe, upotreba naturopatskih pristupa nastavlja da bude sve popularnija.

Naturopatija ističe prevenciju, lečenje i unapređenje optimalnog zdravlja kroz upotrebu terapeutskih metoda i modaliteta koji podstiču proces samoisceljivanja – vis medicatrix naturae. Filozofski pristupi u naturopatiji uključuju prevenciju bolesti, podsticanje telu svojstvenih sposobnosti lečenja, prirodni tretman celokupne osobe, ličnu odgovornost za zdravlje, edukaciju pacijenata o načinu života koji unapređuje zdravlje. Naturopatija spaja vekovima staro znanje o prirodnim terapijama i savremena dostignuća u razumevanju zdravlja i ljudskog sistema. Naturopatija može da se opiše kao opšta praksa u očuvanju i poboljšanju prirodnog zdravlja (natural health).

Principi naturopatije mogu se sažeti na sledeći način:

  • prvo, ne čini zlo
  • deluj u zajedništvu sa isceliteljskom moći prirode
  • traži, identifikuj i tretiraj osnovni uzrok bolesti
  • leči celu osobu koristeći individualizovani tretman; holistički pristup radi primene personalizovanog tretmana
  • podučavaj principe zdravog života i preventivne zdravstvene zaštite

 

Regulisanje naturopatske prakse i sprečavanje praktikovanja od strane nekvalifikovanih praktičara, zahteva odgovarajući sistem obuke, ispitivanja i licenciranja.

Naturopatski stručnjaci razlikuju dva tipa obuke u zavisnosti od prethodne obuke i kliničkog iskustva polaznika.

TIP I programi obuke namenjeni su onima koji nemaju prethodnu obuku ili iskustvo u oblasti medicine ili zdravstvene zaštite. Oni su osmišljeni tako da stvaraju naturopatske praktičare koji su kvalifikovani za rad kao samostalni praktičari, koji svoje znanje i veštine koriste za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života ili kao članovi tima zdravstvene zaštite. Ovaj tip programa obuhvata predmete osnovnog zdravstvenog obrazovanja, pored usko strukovne edukacije. Kandidati treba da imaju najmanje srednjoškolsko obrazovanje.

 

TIP II programi obuke namenjeni su onima sa medicinskom ili nekom drugom obukom zdravstvene zaštite (zapadna medicina, stomatologija, farmacija, kiropraksa, osteopatija itd….) koji žele da postanu priznati naturopatski praktičari. Ishodi učenja treba da budu uporedivi sa onima iz programa tipa I.

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO-WHO) u Evropskoj uniji ima oko 145 000 lekara dvostruko edukovanih (studije zapadne medicine i neka od metoda tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine (TKAM) i oko 160 000 obučenih praktičara, koji nisu zdravstveni radnici, a  koji primenjuju neku od ovih metoda.

U Srbiji formiranje struke naturopata omogućeno Zakonom o obrazovanju odraslih (deo o neformalnom obrazovanju odraslih), pravilnicima, postojanjem šifre za zanimanje naturopata (3230.04).

Za sada smo definisali plan i program za sledeće profile:

NATUROPATA – PRAKTIČAR KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA  u pripremi

NATUROPATA – FITOTERAPEUTSKI SAVETNIK u pripremi

NATUROPATA – HOMEOPATSKI SAVETNIK u pripremi

U saradnji sa Opštim udruženjem za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA radimo na regulisanju statusa naturopata i svih drugih praktičara alternativnih tretmana.