OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE UVOD U AKUPUNKTURU – Alfiega institut

OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE UVOD U AKUPUNKTURU

Po završetku osnovnog nivoa – uvod u akupunkturu (150 časova), polaznik može da produži edukaciju u oblasti kvantno-informacionih sistema, kineskih tradicionalnih tehnika (cupping, guasha, moksibustija).

dr Ana Žikić je predstavnica udruženja u WFAMS

Edukacija u oblasti akupunkture se od 2008-2018 organizovala pod pokroviteljstvom akademika Antonija Škokljeva (1923-2018).

 

Rukovodilac:  dr Ana Žikić

diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu,
studije Internacionalne Strukturalne Akupunkture na Harvard Medical School, Boston, SAD

  

1. OSNOVNI NIVO: 150 časova

Kurs se održava po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

 

PLAN ZA 2021/2022.
I vikend 11-12.12.2021.
II vikend 25-26.12.2021.
III vikend 15-16.01.2022.
IV vikend 29-30.01.2022.
V vikend 12-13.02.2022.

Prijava u toku.

Prijava za kurs

 

TEMATSKE JEDINICE – OSNOVNI NIVO:

TEMA 1. Istorija razvoja akupunkture. Osnovi akupunkture. Binarni sistem kineske filozofije i medicine.

TEMA 2. Fundamentalne supstance i teorija pet elemenata

TEMA 3. Koncept meridijana i nomenklatura

TEMA 4. Specifične i ekstra tačke

TEMA 5. Osnovni patofiziološki mehanizmi u akupunkturi

TEMA 6. Sindromi poremećaja supstanci

TEMA 7. Sindromi Zang Fu organa

TEMA 8. Dijagnostički principi u akupunkturi

TEMA 9. Osnovi proskripcije u akupunkturi

TEMA 10. Najvažniji klinički sindromi u akupunkturi

TEMA 11. Odnos TM i zapadne medicine: interakcija sa oblastima zapadne medicine.

TEMA 12. Moguće komplikacije u primeni akupunkture i srodnih metoda, njihova prevencija i lečenje

Institut Alfiega sprovodi realizaciju ovog programa na osnovu Sporazuma o saradnji sa Međunarodnim udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes.

 

UDRUŽENJE QUANTTES JE ČLANICA SVETSKE ASOCIJACIJE AKUPUNKTURE I MOKSIBUSTIJE (WFAMS) SA SEDIŠTEM U PEKINGU OD JULA 2018.

dr Ana Žikić je predstavnica udruženja u WFAMS