OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE UVOD U AKUPUNKTURU – Alfiega institut

OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE UVOD U AKUPUNKTURU

Po završetku osnovnog nivoa – uvod u akupunkturu (150 časova), polaznik može da produži edukaciju u oblasti kvantno-informacionih sistema, kineskih tradicionalnih tehnika (cupping, guasha, moksibustija).

Edukacija u oblasti akupunkture se od 2008-2018 organizovala pod pokroviteljstvom akademika Antonija Škokljeva (1923-2018).

 

Rukovodilac:  dr Ana Žikić

diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu,
studije Internacionalne Strukturalne Akupunkture na Harvard Medical School, Boston, SAD

  

1. OSNOVNI NIVO: 150 časova

Kotizacija: 75 000,00 dinara 

Nastava uživo počinje 09.12.2023. i odvija se po vikend/seminarima.

 Uplata kotizacije do 04.12.2023.

Rana uplata cele kotizacije, do 27.11.2023. omogućava popust od 10%.

Mogućnost plaćanje na rate:

Uplata prve rate  u iznosu od 30 000 dinara do 04.12.2023.

Preostali iznos (45 000 dinara) do kraja kursa u tri rate  po 15 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

I vikend 09-10.12.2023.
II vikend  23-24.12.2023.
III vikend 13-14.01.2024.
IV vikend 27-28.01.2024.
V vikend 10-11.02.2024.

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

Prijava u toku.

Prijava za kurs

 

TEMATSKE JEDINICE – OSNOVNI NIVO:

TEMA 1. Istorija razvoja akupunkture. Osnovi akupunkture. Binarni sistem kineske filozofije i medicine.

TEMA 2. Fundamentalne supstance i teorija pet elemenata

TEMA 3. Koncept meridijana i nomenklatura

TEMA 4. Specifične i ekstra tačke

TEMA 5. Osnovni patofiziološki mehanizmi u akupunkturi

TEMA 6. Sindromi poremećaja supstanci

TEMA 7. Sindromi Zang Fu organa

TEMA 8. Dijagnostički principi u akupunkturi

TEMA 9. Osnovi proskripcije u akupunkturi

TEMA 10. Najvažniji klinički sindromi u akupunkturi

TEMA 11. Odnos TM i zapadne medicine: interakcija sa oblastima zapadne medicine.

TEMA 12. Moguće komplikacije u primeni akupunkture i srodnih metoda, njihova prevencija i lečenje

Institut Alfiega sprovodi realizaciju ovog programa na osnovu Sporazuma o saradnji sa Međunarodnim udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes.

 

UDRUŽENJE QUANTTES JE ČLANICA SVETSKE ASOCIJACIJE AKUPUNKTURE I MOKSIBUSTIJE (WFAMS) SA SEDIŠTEM U PEKINGU OD JULA 2018.

dr Ana Žikić je predstavnica udruženja u WFAMS