Kvantno-informacioni sistemi – uvod – Alfiega institut

Kvantno-informacioni sistemi – uvod

OVO JE POČETNI NIVO I OBAVEZAN JE ZA SVE SMEROVE KVANTNE MEDICINE I KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA

 

Zasniva se na obrazovnom programu kvantne medicine.

Od osnivanja, mentor naše škole kvantne medicine i kvantno-informacionih sistema bio je akademik Sergij P. Sitko (Сітько Сергій Пантелеймонович, 1936-2020), osnivač i višedecenijski rukovodilac Naučno-istraživačkog centra za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina.

 

Rukovodilac kursa: 

Dr sc med Irina Fedotova, Kijev, Ukrajina 

Doktor medicinskih nauka, ortoped, specijalista kvantne medicine
saradnik akademika Sitka

Edukacija se sprovodi na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva koje je Udruženje Quanttes potpisalo sa Centrom Vidhuk (decembar 2008.), Institutom fizike živoga, Kijev (decembar 2009.)

Program edukacije predstavlja intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa. Prihvaćen je od strane Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Srbije. (2008)

 

 PLAN ZA 2023-2024.

Kurs se održava po sistemu vikend – seminara: subotom i nedeljom od 9 – 16h.

1. NIVO: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

Kotizacija: 75 000,00 dinara

Nastava uživo počinje 30.09.2023. i odvija se po vikend/seminarima.

Uplata kotizacije do 25.09.2023.

Rana uplata cele kotizacije , do 17.09.2023. omogućava popust od 10%.

Mogućnost paćanje na rate:

Uplata prve rate  u iznosu od 30 000 dinara do 25.09.2023.

Preostali iznos (45 000 dinara) do kraja kursa u tri rate  po 15 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

 

I vikend 30.09-01.10.2023.
II vikend 14-15.10.2023.
III vikend 28-29.10.2023.
IV vikend 11-12.11.2023.
V vikend 25-26.11.2023.

 

TOKOM JULA, AVGUSTA I SEPTEMBRA MOGUĆNOST PRAĆENJA KURSA ONLINE
PUTEM VIDEO SNIMAKA PREDAVANJA I PPT PREZENTACIJA

Kotizacija za online praćenje nastave tokom leta: 65 000,00 dinara 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za kvantnu medicinu-osnovni nivo

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za uvod u kvantno-informacione sisteme

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

UPIS ZA OKTOBAR 2023. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

Metode i postupci, u kojima se koriste aparati kvantno informacionih sistema, pripadaju multidisciplinarnoj naučnoj oblasti (kvantna fizika, biofizika, informacione tehnologije), ali su zasnovani na principima kineske tradicionalne i ajurvedske medicine.

Edukacija za primenu kvantno-informacionih sistema se nastavlja obaveznim nivoima:

2. AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

3. AJURVEDA – OSNOVNI NIVO

4. HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA

Dalji planovi i programi edukacije zavise od kvantno-informacionih sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:

  1. Primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu procene funkcionalnog stanja organizma
  2. Primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života
  3. Biorezonantni smer: objedinjeni smer

 

 

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof Ljubo Ristovski, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
2. Prof Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Prof dr sc med Branislav Milovanović, KBC Bežanijska Kosa, Beograd
4. Prof dr sc med Tomislav Jovanović, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
5. Prof Neda Pekarić Nadj, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
6. Prof Djuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
7. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
8. Prof dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
9. Doc dr Zorica Nestorović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
10. Prof Lidija Matija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
11. Prof Thomas Petschner (Tomas Pečner), Institute for Integrated Diagnostics associated to: Health Campus, Luzern by St. Elisabeth University, Bratislava, Steinbeis Academy Stuttgart by Steinbeis University Berlin
12. Prim dr sc med Verica Lela Ilić, Udruženje za Ajurvedsku medicinu Lotos, Beograd
13. Dr sc med Fedotova Irina Viktorovna, ЇНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СЇМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, Kijev, Ukrajina
14. Dipl ing Goran Marjanović, Centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle Beograd – Moskva, Beograd
15. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
16. Dr Milka Ćosović, specijalista za očne bolesti, doktor tradicionalne medicine, iridiolog u penziji
17. Mr sc med. Dr Tatjana Mišić, Vazduhoplovni medicinski institut Zemun, Beograd
18. Dr Svetlana Mitošević, doktor medicine, oftalmolog, homeopata u penziji
19. Dr Zoran Marković, HOLI – MEDIC samostalna lekarska ordinacija, Beograd
20. Dr Tatjana Lalić, Centar „Balans Medika“, Beograd
21. Marina Luketina Šunjka, viši dijetetičar nutricionista, Welness Consulting Life 4 you, d.o.o, Beograd
22. Dr Ljudmila Vukosavljević, Ordinacija opšte i kvantne medicine BICOM VISTA, Beograd

PROGRAM
POGLAVLJE I.
FIZIKA ŽIVOGA
TEMA 1. Fizika živog – osnovi kvantno-informacionioh sistema – metoda Sitko
TEMA 2. Razvoj nauke o živim sistemima
TEMA 3. Sinergetika i regulacioni procesi u organizmu
TEMA 4. Čovek kao biofizički sistem
TEMA 5. Novi pristup ocene funkcionalnog stanja ljudskog organizma i mogućnosti njihove korekcije
TEMA 6. Energijske terapije i holistički efekat njihovog delovanja
TEMA 7. Alfiego koncept: holizam, samoevolucija, salutogeneza. Etički kodeks i kodeks kompetencije.
TEMA 8. Fizički aspekti akupunkturne regulacije funkcionalnih delovanja (aktivnosti) ljudskog organizma.
TEMA 9. Mehanizmi međudejstva elektromagnetnih emitovanja sa biološkim objektima.

POGLAVLJE II.
OSNOVI SAVREMENE MEDICINE
TEMA 1. Tradicija i savremeni aspekti istočne medicine
TEMA 2. Kvantno-informacioni sistemi za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i očuvanje i poboljšanje kvaliteta života.

Kurs predstavlja osnovni nivo edukacije u sistemu obrazovanja  kvantno-informacionih praktičara.

Pravo sprovođenja edukacije po metodologiji Quantum Sitko u Srbiji, na prostorima bivše Jugoslavije, Istočne Evrope i Evropske unije ima Centar za edukaciju, Accademia integrativa, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, (Kijev, Ukrajina), Institutom fizike živoga (Kijev, Ukrajina) i Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko (Kijev, Ukrajina). Program se zasniva na metodologiji utemeljenoj u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina (osnovanog 1986.g. od strane ministarstva zdravlja SSSR).

Institut Alfiega sprovodi realizaciju ovog programa na osnovu Sporazuma o saradnji sa Međunarodnim udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes.