Ajurveda – Osnovni nivo – Alfiega institut

Ajurveda – Osnovni nivo

 

NASTAVA UŽIVO POČINJE 01.03.2025.

USLOV ZA ORGANIZOVANJE NASTAVE UŽIVO JE GRUPA OD MINIMUM 10 POLAZNIKA

Kotizacija: 38 000,00 dinara
Uplata kotizacije do 24.02.2025.
Nastava se odvija po vikend/seminarima.

Plan za 2024/2025.
I vikend 01-02.03.2025.
II vikend 15-16.03.2025.

 

U TOKU JULA, AVGUSTA I SEPTEMBRA MOGUĆE JE PRAĆENJE GRADIVA ONLINE.
SNIMCI PREDAVANJA I PPT PREZENTACIJE MOGU SE PRATITI PUTEM LINKA.

Link se prosleđuje po uplati kotizacije.
Termine i dužinu praćenja predavanja određuje sam polaznik.

Kotizacija za online nastavu: 30 000,00 dinara

Uplata na račun:
Institut Alfiega:  220-137626-46
Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za ajurvedu-osnovni nivo

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

 UPIS JE U TOKU

Prijava za kurs

 

Sistem dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se primenjuje u Indiji 5 000 godina.

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za KME Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizuje osnovni nivo ajurvede za sve zainteresovane polaznike. Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Edukacija započinje prvom sesijom, obaveznom za sve kvantno-informacione sisteme koji imaju deo software-a sa podacima koji se odnose na ajurvedu.


Rukovodilac:  prof dr sc med Oleg Sorokin

imunolog, elektrofiziolog, specijalista akupunkture, kliničke fitoterapije i ajurvede

Izvršni direktor NAMAR

 

Ayurveda je sanskritska reč koja označava “nauku o životu”:

Ayur = život       Veda = znanje

Ayurveda je nastala iz neposrednog uvida vedskih rišija, temeljnih prirodnih zakona u fiziologiji čoveka unutar sopstvene svesti.

Osnovni koncepti Ajurvede su:

  • Tri doše: Vata, Pitta, Kapha; tri podvrste biološke inteligencije, koje kontrolišu sve nivoe fiziologije;
  • Dhatui: 7 principa biološke inteligencije, koji su odgovorni za formiranje 7 glavnih tkiva u telu;
  • Prakriti: osnovna (urođena) priroda jedinke, konstitucionalni tip, koji se ne menja tokom života;
  • Vikriti: poremećaj ravnoteže u došama, koji se smatra uzrokom bolesti i patnje.

Tokom ajurvedskog tretmana primenjuje se anamneza, opšti fizički pregled, pregled jezika, očiju, kože, uha, pulsna dijagnostika (Nadji vighjana), kao izvor celokupne informacije o fiziološkom stanju i stanju svesti, ispitivanje taktilnih i slušnih funkcija, informacije o životnom prostoru (Vastu).

Prevencija i tretman se zasnivaju na određivanju dnevne rutine u skladu sa prakriti-jem osobe, meditivnim vežbama, tehnikama disanja (Pranajama), joga asanama, ishrani, redovnim i umerenim fizičkim vežbanjem, povremenim uzimanjem ajurvedskih dodataka ishrani i sezonskom čišćenju organizma (Panchakarma).

U lečenju i prevenciji koristi se više od 5 000 vrsta biljaka. Lekovi mogu biti i životinjskog i mineralnog porekla. Svi ajurvedski preparati, sa oznakama, imenima i dejstvima, popisani su u ajurvedskoj farmakopeji.

Poslednjih decenija urađeno je više od 600 istraživanja koja su potvrdila dejstvo različitih modaliteta Ajurvede: Harvard, Jel, Stanford, UCLA, Ruska akademija medicinskih nauka.