Ajurveda – Osnovni nivo – Alfiega institut

Ajurveda – Osnovni nivo

AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

 PLAN ZA 2023-2024.

Kotizacija: 30 000,00 dinara

Nastava uživo počinje 02.03.2024. i odvija se po vikend/seminarima.

Uplata kotizacije do 26.02.2024.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

TERMIN ZA 2024
I vikend 02-03.03.2024.
II vikend 16-17.03.2024.

TOKOM JULA, AVGUSTA I SEPTEMBRA MOGUĆNOST PRAĆENJA KURSA ONLINE
PUTEM VIDEO SNIMAKA PREDAVANJA I PPT PREZENTACIJA

Kotizacija za online praćenje nastave tokom leta: 26 000,00

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za ajurvedu

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za ajurvedu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 UPIS JE U TOKU

Prijava za kurs

 

Sistem dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se primenjuje u Indiji 5 000 godina.

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za KME Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizuje osnovni nivo ajurvede za sve zainteresovane polaznike. Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Edukacija započinje prvom sesijom, obaveznom za sve kvantno-informacione sisteme koji imaju deo software-a sa podacima koji se odnose na ajurvedu.


Rukovodilac:  prof dr sc med Oleg Sorokin

imunolog, elektrofiziolog, specijalista akupunkture, kliničke fitoterapije i ajurvede

Izvršni direktor NAMAR

PREDAVAČI:

  1. Prof Oleg Viktorovič Sorokin, Nacionalna ajurvedska medicinska asocijacija NAMA, Rusija
  2. Prof Ljubo Ristovski, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
  3. Dr sc med Verica-Lela Ilić, epidemiolog, Udruženje Ajurvedske medicine “LOTOS”
  4. Dr Dragana Mihajlović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  5. Vladimir Čobić, LilaMa doo, Beograd
  6. Žarko Trišić, Ayurveda Centar, Beograd

Ayurveda je sanskritska reč koja označava “nauku o životu”:

Ayur  = život,       Veda = znanje

Ayurveda je nastala iz neposrednog uvida vedskih rišija, temeljnih prirodnih zakona u fiziologiji čoveka unutar sopstvene svesti.

Osnovni koncepti Ajurvede su:

  • Tri doše: Vata, Pitta, Kapha; tri podvrste biološke inteligencije, koje kontrolišu sve nivoe fiziologije;
  • Dhatui: 7 principa biološke inteligencije, koji su odgovorni za formiranje 7 glavnih tkiva u telu;
  • Prakriti: osnovna (urođena) priroda jedinke, konstitucionalni tip, koji se ne menja tokom života;
  • Vikriti: poremećaj ravnoteže u došama, koji se smatra uzrokom bolesti i patnje.

Tokom ajurvedskog tretmana primenjuje se anamneza, opšti fizički pregled, pregled jezika, očiju, kože, uha, pulsna dijagnostika (Nadji vighjana), kao izvor celokupne informacije o fiziološkom stanju i stanju svesti, ispitivanje taktilnih i slušnih funkcija, informacije o životnom prostoru (Vastu).

Prevencija i tretman se zasnivaju na određivanju dnevne rutine u skladu sa prakriti-jem osobe, meditivnim vežbama, tehnikama disanja (Pranajama), joga asanama, ishrani, redovnim i umerenim fizičkim vežbanjem, povremenim uzimanjem ajurvedskih dodataka ishrani i sezonskom čišćenju organizma (Panchakarma).

U lečenju i prevenciji koristi se više od 5 000 vrsta biljaka. Lekovi mogu biti i životinjskog i mineralnog porekla. Svi ajurvedski preparati, sa oznakama, imenima i dejstvima, popisani su u ajurvedskoj farmakopeji.

Poslednjih decenija urađeno je više od 600 istraživanja koja su potvrdila dejstvo različitih modaliteta Ajurvede: Harvard, Jel, Stanford, UCLA, Ruska akademija medicinskih nauka.