KURS: Naturopatija – Fitoterapeutski savetnik – Alfiega institut

KURS: Naturopatija – Fitoterapeutski savetnik

NATUROPATIJA-FITOTERAPEUTSKI SAVETNIK

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes organizuje programe tradicionalnog, alteranativnog pristupa očuvanju i poboljšanju kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing).

Ove programe mogu da pohađaju svi zainteresovani iznad 18 godina sa najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Višegodišnje iskustvo je ukazalo na potrebu jednog šireg zdravstvenog obrazovanja ovih polaznika, pored usko strukovnog

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO-WHO) u Evropskoj uniji ima oko 145 000 lekara dvostruko edukovanih (studije zapadne medicine i neka od metoda tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine (TKAM) i oko 160 000 obučenih praktičara, koji nisu zdravstveni radnici, a koji primenjuju neku od ovih metoda. U Srbiji formiranje struke naturopata omogućeno je Zakonom o obrazovanju odraslih (deo o neformalnom obrazovanju odraslih), pravilnicima, postojanjem šifre za zanimanje naturopata (3230.04).

 

fitoterapija

POČETAK: 12.11.2022.

Rukovodioci: 

prim. dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijske nastave;

prof dr sc Staniša Stojiljković, rukovodilac praktične nastave u laboratoriji;
prof. Nebojša Menković, mr ph Slavoljub Tasić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo lekovito bilje;
dr Radmila Luković, Radenko Lazić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo jestivo bilje.

 

UPIS ZA 2022. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

Ovaj profil predviđa sledeće module obrazovanja

 1. OPŠTI ZDRAVSTVENI MODUL- jedanaest (11) nastavnih celina-U PRIPREMI
 2. STRUKOVNI MODULI:

MODUL A: NATUROPATIJA – opšti deo: jedanaest (11) nastavnih celina-U PRIPREMI

MODUL B: BILJARSTVO – trinaest (13) nastavnih celina

Zdravstvenim radnicima se priznaju pojedine nastavne celine u okviru OPŠTEG ZDRAVSTVENOG MODULA, koje se podudaraju sa programom njihovog medicinskog obrazovanja.

Polaznicima, koji su ranije završili MODUL B: BILJARSTVO, u okviru programa Centra za KME Accademia integrativa udruženja Quanttes i Instituta Alfiega, priznaje se strukovne modul.

Takođe se priznaju i moduli završeni u edukacijskim centrima sličnih planova i programa.

Polaznici, koji nemaju potvrde o završenim modulima, prolaze kroz ceo ciklus edukacije.

 

PLAN OBRAZOVANJA ZA 2022-23

 

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

U slučaju zabrane nastave uživo, zbog epidemioloških mera, predavanja će se organozovati preko zoom platforme.

 

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

Kotizacija: 850 eura (dinarska protivvrednost).

Uplatom  celog iznosa kotizacije do 01.11.2022.. stiče se popust od 10%.

* Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do maja meseca sledeće godine.

Uplata prve rate 150 eura najkasnije do 01.11.2022.

Za polaznike drugih struka:

 

Institut Alfiega:  220-137626-46

Primalac:Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za kurs biljarstva

ili

direktno na blagajni udruženja., Resavska 78a, od 10-16h.

Mesto: Džordža Vašingtona 19, Beograd.

 

 

PRIJAVA

Prijava za kurs

 

PLAN ZA 2022/2023.
I vikend 12-13.11.2022.
II vikend 10-11.12.2022.
III vikend 14-15.01.2023.
IV vikend 04-05.02.2023.
V vikend 25-26.02.2023.
VI vikend 18-19.03.2023.
VII vikend 01-02.04.2023.
VIII vikend 13.05.2023.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 25.03.2023.
Branje SJB (u okviru kotizacije) 08.04.2023.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije) jun 2023.

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

 

Programski savet Centra za edukaciju, Accademia integrativa, pri udruženju Quanttes, usvojio je predlog organizovanja edukacije u oblasti fitoterapije. Na osnovu sporazuma o saradnji sa Ruskom asocijacijom za narodnu i tradicionalnu medicinu realiuje se plan i program edukacije koju sprovodi ova asocijacija, pod rukovodstvom prof dr Vladimira F. Korsunadoktora medicinskih nauka, doktora narodne medicine, osnivača katedre za fitoterapiju, direktora Instituta za fitoterapiju, Moskva.

Sporazum omogućava Udruženju da koriguje plan i program shodno uslovima i potrebama u Srbiji (izučavanje lekovitog svojstva biljaka sa terena, uključivanje domaćeg naučnog kadra).

Svi polaznici, koji polože završni test i praktični ispit upisuju se u Registar fitoterapeuta pri Udruženju. Potpisuju Etički kodeks i Kodeks kompetencije.

Brisanje iz Registra se pokreće, ako se prekrše potpisani kodeksi (Poslovnik Udruženja).

 

SPISAK PREDAVAČA:

 1. Prof Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
  2. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
  3. Prof Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
  4. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
  5. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
  6. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
  7. Dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
  8. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  9. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
  10. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
  11. Prof dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  12. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
  13. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
  14. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd
  15. Dr sc Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd
  16. Prof dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tematske jedinice:
I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitih i aromatičnih biljaka (LIAB) u terapeutske svrhe

 1. Uvod
 2. Principi Fitoterapije
 3. Evolucija Fitoterapije
 4. Složenost tradicionalno korišćenih LIAB
 5. Delovi LIAB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje
 6. Garancije bezbednosti i kvaliteta LIAB
 7. Aktivne supstance LIAB
 8. Klasifikacija LIAB
 9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LIAB
 10. Veza izmedju strukture organskih jedinjenja i njihove biološke aktivnosti
 11. Mirisne materije LIAB
 12. Propisi za upotrebu LIAB u terapeutske svrhe
 13. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LIAB
 14. Gljive: jestive, otrovne i lekovite
 15. Jestivo samoniklo bilje

Plan i program pripremili, prim dr Zoran Nikolić, mr ph Slavoljub Tasić, i dr Slavica Aranđelović, predsednica udruženja Quanttes. Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa.