KURS: Naturopatija – Fitoterapeutski savetnik – Alfiega institut

KURS: Naturopatija – Fitoterapeutski savetnik

NATUROPATIJA-FITOTERAPEUTSKI SAVETNIK

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku za primenu lekovitog i samoniklog jestivog bilja. Stečeno znanje i veštine koriste se za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing) života.

Na kraju obuke stiče se sertifikat koji potvrđuje da je polaznik uspešno završio obrazovanje u oblasti  NATUROPATIJA – FITOTERAPEUTSKI SAVETNIK.

 

fitoterapija

POČETAK: 28.11.2021.

Rukovodioci: 

prim. dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijske nastave;

prof dr sc Staniša Stojiljković, rukovodilac praktične nastave u laboratoriji;
prof. Nebojša Menković, mr ph Slavoljub Tasić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo lekovito bilje;
dr Radmila Luković, Radenko Lazić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo jestivo bilje.

 

UPIS ZA 2022. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

рб Модул Број сати
Т ПН УКУПНО
  OPŠTI ZDRAVSTVENI MODULI
1. Пословна култура и култура комуникације, основе етике и деонтологије, менаџмент људског капитала 8 4 12
2. Историја медицине 4 4
3. Грађа и функција тела 16 16
4. Здравље и болест 16 16
5. Здравствено васпитање, хигијена, дезинфекција 4 4
6. Исхрана, навика и здравље (култура исхране: функционална исхрана) 8 4 12
7. Култура становања 4 4
8. Рад на себи-самоеволуција, унутрашња трансформација 8 8
9. Прва помоћ 4 4 8
  STRUKOVNI MODULI
10. Историја и пракса натуропатије. Alfiego koncept, koncept  quantum satis, дневни и природни ритмови 8 8
11. Традиционални приступи исцељивању и самоисцељивању 8 8
12. Fitoterapija (biljarstvo-herbalistika) 208 62 270
                                                                                                      УКУПНО 307 74 381

ПН – практична настава       Т – теоријска настава

Zdravstvenim radnicima se priznaju moduli pod r.brojem: 2, 3, 4, 5 i 9.

Polaznicima, koji su ranije završili, u okviru programa Centra za KME Accademia integrativa udruženja Quanttes i Instituta Alfiega, priznaje se strukovne modul pod r. brojem: 12.

Takođe se priznaju i moduli završeni u edukacijskim centrima sličnih planova i programa.

Polaznici, koji nemaju potvrde o završenim modulima, prolaze kroz ceo ciklus edukacije.

 

PLAN OBRAZOVANJA ZA 2021-22

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

U slučaju zabrane nastave uživo, zbog epidemioloških mera, predavanja će se organozovati preko zoom platforme.

 

Program obrazovanja podeljen je na module;

MODUL A:  NATUROPATIJA – opšti deo: jedanaest (11) nastavnih celina

MODUL B: FITOTERAPIJA – trinaest (13) nastavnih celina

 

A. I subota 23.10.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
A. II subota 06.11.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B. I vikend  27-28.11.2021. FITOTERAPIJA
A. III subota 20.11.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B. II vikend 04-05.12.2021. FITOTERAPIJA
A. IV I V vikend 18-19.12.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B. III vikend 15-16.01.2022. FITOTERAPIJA
A. IV konsultacije 17-28.01.2022. NATUROPATIJA – opšti deo – konsultacije sa mentorima
B. IV vikend 05-06.02.2022. FITOTERAPIJA
B. V vikend 19-20.02.2022. FITOTERAPIJA
A.V konsultacije 21.02-25.02.2022. NATUROPATIJA – opšti deo – konsultacije sa mentorima

 

A.VI vikend: 05-06.03.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B.VII vikend 19-20.03.2022. FITOTERAPIJA
B.VIII vikend 26.03.2022. Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije)
B. IX vikend 02-03.04.2022. FITOTERAPIJA

 

A.VII vikend 09-10.04.2022. NATUROPATIJA  – opšti deo
B. X vikend 16.04.2022. FITOTERAPIJA teren, branje SJB
B XI vikend 07-08.05.2022. FITOTERAPIJA
A.VIII subota 14.05.2022. NATUROPATIJA-opšti deo
B. XII vikend 28.05.2022. FITOTERAPIJA:laboratorijske vežbe
A. IX subota 04.06.2022. NATUROPATIJA – opšti deo
B. XIII vikend 10-12.06.2022. FITOTERAPIJA – teren SLB

 

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

 

PRIJAVA

Prijava za kurs

 

I FITOTERAPIJA – BILJARSTVO (HERBALISTIKA) – TEORIJA I PRAKSA 208 časova      
II FITOTERAPIJA – BILJARSTVO (HERBALISTIKA) – SAMOSTALNI RAD 62 časova
UKUPNO: 270 časova

 

PLAN ZA 2020/2021.
I vikend 27-28.11.2021.
II vikend 25-26.12.2021.
III vikend 22-23.01.2022.
IV vikend 05-06.02.2022.
V vikend 19-20.02.2022.
VI vikend 19-20.03.2022.
VII vikend 02-03.04.2022.
VIII vikend 07-08.05.2022.
IX vikend (laboratorija) 28.05.2022.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 26.03.2022.
Branje SJB (u okviru kotizacije) 16.04.2022.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije) 10-12.06.2022.

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

 

Programski savet Centra za edukaciju, Accademia integrativa, pri udruženju Quanttes, usvojio je predlog organizovanja edukacije u oblasti fitoterapije. Na osnovu sporazuma o saradnji sa Ruskom asocijacijom za narodnu i tradicionalnu medicinu realiuje se plan i program edukacije koju sprovodi ova asocijacija, pod rukovodstvom prof dr Vladimira F. Korsunadoktora medicinskih nauka, doktora narodne medicine, osnivača katedre za fitoterapiju, direktora Instituta za fitoterapiju, Moskva.

Sporazum omogućava Udruženju da koriguje plan i program shodno uslovima i potrebama u Srbiji (izučavanje lekovitog svojstva biljaka sa terena, uključivanje domaćeg naučnog kadra).

Svi polaznici, koji polože završni test i praktični ispit upisuju se u Registar fitoterapeuta pri Udruženju. Potpisuju Etički kodeks i Kodeks kompetencije.

Brisanje iz Registra se pokreće, ako se prekrše potpisani kodeksi (Poslovnik Udruženja).

 

SPISAK PREDAVAČA:

 1. Prof Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
  2. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
  3. Prof Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
  4. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
  5. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
  6. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
  7. Dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
  8. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  9. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
  10. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
  11. Prof dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  12. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
  13. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
  14. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd
  15. Dr sc Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd
  16. Prof dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tematske jedinice:
I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitih i aromatičnih biljaka (LIAB) u terapeutske svrhe

 1. Uvod
 2. Principi Fitoterapije
 3. Evolucija Fitoterapije
 4. Složenost tradicionalno korišćenih LIAB
 5. Delovi LIAB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje
 6. Garancije bezbednosti i kvaliteta LIAB
 7. Aktivne supstance LIAB
 8. Klasifikacija LIAB
 9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LIAB
 10. Veza izmedju strukture organskih jedinjenja i njihove biološke aktivnosti
 11. Mirisne materije LIAB
 12. Propisi za upotrebu LIAB u terapeutske svrhe
 13. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LIAB
 14. Gljive: jestive, otrovne i lekovite
 15. Jestivo samoniklo bilje

Plan i program pripremili, prim dr Zoran Nikolić, mr ph Slavoljub Tasić, i dr Slavica Aranđelović, predsednica udruženja Quanttes. Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa.