KURS: ALFIEGO PRAKTIČAR – TRAVAR – Alfiega institut

KURS: ALFIEGO PRAKTIČAR – TRAVAR

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku za struku travara različitih profila:
1. sakupljač lekovitog bilja (LB) i sakupljač samoniklog jestivog bilja (SJB)
2. sakupljač i prerađivač LB i SJB i proizvođač biljnih pripravaka i dodataka ishrani
3. alfiego savetnik: travar

POČETAK:  16.11.2019.

Rukovodilac teorijske nastave: prim dr Zoran Nikolić
Rukovodioci praktične nastave: doc dr Nada Petrović i dr Slobodan Petrović dipl. ing.
Rukovodioci nastave u prirodi: dr sc Nebojša Menković i mr ph Slavoljub Tasić, dr Radmila Luković i Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode.
Nastava se održava po sistemu vikend – seminara.
Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd.
Kotizacija: 650 € (dinarska protivvrednost).
Uplata prve rate (150 €) najkasnije do 09.11.2019. Preostali iznos (500 € dinarska protivvrednost) može da se isplati u više mesečnih rata do završetka kursa (jun 2020.).
Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za kurs travara ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Prijava u toku.

Prijava za kurs

Program edukacije ima tri modula – nivoa.
U zavisnosti od završenog nivoa stiču se sertifikati, koji potvrđuju stepen obučenosti.
Osnovna ideja ovih programa je uspostavljanje profesionalnog odnosa fitoterapeuta (zdravstvenih radnika) i travara – praktičara i savetnika.
Fitoterapeut svoje znanje zapadne medicine koristi za dijagnostikovanje, a znanje iz oblasti fitoterapije za određivanje herbalne (biljne) terapije.
Svog pacijenta može da uputi edukovanom travaru – praktičaru ili savetniku koji, na osnovu prepisane biljne terapije, pravi biljne pripravke ili dodatke ishrani.
Kompetencije travara su u okviru očuvanja i poboljšanja kvaliteta života. Edukovani travar je obučen da razlikuje stabilno stanje – stanje zdravlja od metastabilnog stanja – stanja bolesti. Edukovani travar treba da zna da prepozna stanja koja izlaze iz domena njegove kompetencije i da takve korisnike svojih usluga uputi fitoterapeutu.

Na taj način se razvija princip komplementarnosti i integrativnog pristupa.

I. POČETNI NIVO
Uvodni modul: SAKUPLJANJE LEKOVITOG BILJA I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA
POLAZNICI: Svi zainteresovani, stariji od 18 godina, bez obzira na prethodno obrazovanje, koji ispunjavaju uslove shodno pravilniku o neformalnom obrazovanju odraslih, mogu da upišu ovaj nivo.

SERTIFIKAT: alfiego praktičar – TRAVAR – SAKUPLJAČ LEKOVITOG BILJA (LB) I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA (SJB)

Travar – sakupljač lekovitog i samoniklog jestivog bilja bavi se: sakupljanjem, gajenjem i distribucijom LB i SJB.

II. SREDNJI NIVO
Srednji modul: PRERAĐIVANJE LEKOVITOG BILJA I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA I PROIZVODNJA BILJNIH PRIPRAVAKA I DODATAKA ISHRANI
POLAZNICI: Svi zainteresovani, stariji od 18 godina, bez obzira na prethodno obrazovanje, koji ispunjavaju uslove shodno pravilniku o neformalnom obrazovanju odraslih, mogu da upišu ovaj nivo.
Uslov: ZAVRŠEN POČETNI NIVO
SERTIFIKAT: alfiego praktičar – TRAVAR – PRERAĐIVAČ LEKOVITOG I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA I PROIZVOĐAČ BILJNIH PRIPRAVAKA I DODATAKA ISHRANI.
Travar sakupljač i prerađivač LB i SJB može da se bavi: sakupljanjem, gajenjem, preradom LB i SJB i proizvodnjom biljnih pripravaka i dodataka ishrani.

III. VIŠI NIVO
III modul: PRIMENA LEKOVITOG BILJA I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA
POLAZNICI: Svi zainteresovani, stariji od 18 godina, bez obzira na prethodno obrazovanje, koji ispunjavaju uslove shodno pravilniku o neformalnom obrazovanju odraslih, mogu da upišu ovaj nivo.
Uslov: ZAVRŠEN POČETNI I SREDNJI NIVO
SERTIFIKAT: ALFIEGO SAVETNIK – TRAVAR

Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih.
Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, Sektor: fitoterapija i travarstvo, pri Privrednoj komori Srbije.

I TRAVARSTVO – TEORIJA I PRAKSA 230 časova      
II TRAVARSTVO – SAMOSTALNI RAD 40 časova
UKUPNO: 270 časova

 

 

 

Plan za 2019/2020.
I vikend 16-17.11.2019.
II vikend 30.11-01.12.2019.
III vikend 18-19.01.2020.
IV vikend 01-02.02.2020.
V vikend 15-16.02.2020.
VI vikend 07-08.03.2020.
VII vikend 11-12.04.2020.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 21.03.2020.
Branje SJB (u okviru kotizacije) 25.04.2020.
Laboratorijske vežbe (u okviru kotizacije) 09.05. i 23-24.05.2020.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije) 13-14.06.2020.

 

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

SPISAK PREDAVAČA:
1. Prof Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
2. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
3. Prof Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
4. Doc Nada V. Petrović, BIOSS-PS i ostali, Beograd
5. Dr sc Slobodan Petrović, BIOSS-PS i ostali, Beograd
6. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
7. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
8. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
9. Dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
10. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
11. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
12. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
13. Prof dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
14. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
15. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
16. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd
17. Dr sc Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd

Tematske jedinice:
I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitiog i samoniklog jestivog bilja
1. Uvod
2. Principi travarstva
3. Istorija travarstva
4. Složenost tradicionalno korišćenih LB i SJB
5. Delovi LB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje
6. Garancije bezbednosti i kvaliteta
7. Aktivne supstance
8. Klasifikacija LB i SJB
9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LB
10. Veza izmedju strukture organskih jedinjenja i njihove biološke aktivnosti
11. Mirisne materije LB
12. Propisi za upotrebu LB
13. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LB
14. Gljive: jestive, otrovne i lekovite
15. Jestivo samoniklo bilje
II. Praktična primena: mogućnost korišćenja bioaktivnih supstanci u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života u stabilnom stanju (stanju zdravlja) i poboljšanja kvaliteta života u različitim metastabilnim stanjima (stanja bolesti).
III. Workshops – praktični rad u firmama koje se bave proizvodnjom fitopripravaka
a. Praksa – naučiti kako se prave tinkture, dekokti, etarsko ulje ..
b. Fitoterapija za zdravlje žene, za zdravlje muškarca, za stres i anksioznost.
c. Test: samostalna izrada čaja za određena stanja.
Plan i program pripremili, doc dr Nada Petrović, dipl ing tehnologije za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, dr Slobodan Petrović dipl ing, prim dr Zoran Nikolić i dr Slavica Aranđelović, direktor Instituta ALFIEGA.
Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za neformalno obrazovanje odraslih, ALFIEGA Institut.