KURS: HERBALISTA – ALFIEGO PRAKTIČAR – Alfiega institut

KURS: HERBALISTA – ALFIEGO PRAKTIČAR

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku za struku herbaliste različitih profila:
1. sakupljač lekovitog bilja (LB) i sakupljač samoniklog jestivog bilja (SJB)
2. sakupljač i prerađivač LB i SJB i proizvođač biljnih pripravaka i dodataka ishrani
3. alfiego savetnik: herbalista

POČETAK:  16.11.2019.

Rukovodilac teorijske nastave: prim dr Zoran Nikolić
Rukovodioci nastave u prirodi: dr sc Nebojša Menković i mr ph Slavoljub Tasić, dr Radmila Luković i Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode.
Nastava se održava po sistemu vikend – seminara.
Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd.
Kotizacija: 650 € (dinarska protivvrednost).
Uplata prve rate (150 €) najkasnije do 09.11.2019. Preostali iznos (500 € dinarska protivvrednost) može da se isplati u više mesečnih rata do završetka kursa (jun 2020.).
Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za kurs herbalista ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Prijava u toku.

Prijava za kurs

I HERBALISTIKA – TEORIJA I PRAKSA 230 časova      
II HERBALISTIKA – SAMOSTALNI RAD 40 časova
UKUPNO: 270 časova

 

 

 

Plan za 2019/2020.
I vikend 16-17.11.2019.
II vikend 07.12-08.12.2019.
III vikend 18-19.01.2020.
IV vikend 01-02.02.2020.
V vikend 15-16.02.2020.
VI vikend 07-08.03.2020.
VII vikend 11-12.04.2020.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 21.03.2020.
Branje SJB (u okviru kotizacije) 25.04.2020.
Laboratorijske vežbe (u okviru kotizacije) 09.05. i 23-24.05.2020.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije) 13-14.06.2020.

 

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

SPISAK PREDAVAČA:
1. Prof Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
2. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
3. Prof Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
4. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
5. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
6. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
7. Dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
8. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
9. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
10. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
11. Prof dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
12. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
13. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
14. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd
15. Dr sc Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd

Tematske jedinice:
I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitiog i samoniklog jestivog bilja
1. Uvod
2. Principi herbalistike
3. Istorija herbalistike
4. Složenost tradicionalno korišćenih LB i SJB
5. Delovi LB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje
6. Garancije bezbednosti i kvaliteta
7. Aktivne supstance
8. Klasifikacija LB i SJB
9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LB
10. Veza izmedju strukture organskih jedinjenja i njihove biološke aktivnosti
11. Mirisne materije LB
12. Propisi za upotrebu LB
13. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LB
14. Gljive: jestive, otrovne i lekovite
15. Jestivo samoniklo bilje
II. Praktična primena: mogućnost korišćenja bioaktivnih supstanci u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života u stabilnom stanju (stanju zdravlja) i poboljšanja kvaliteta života u različitim metastabilnim stanjima (stanja bolesti).
III. Workshops – praktični rad u firmama koje se bave proizvodnjom fitopripravaka
a. Praksa – naučiti kako se prave tinkture, dekokti, etarsko ulje ..
b. Fitoterapija za zdravlje žene, za zdravlje muškarca, za stres i anksioznost.
c. Test: samostalna izrada čaja za određena stanja.
Plan i program pripremili, prim dr Zoran Nikolić i dr Slavica Aranđelović, direktor Instituta ALFIEGA.
Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za neformalno obrazovanje odraslih, ALFIEGA Institut.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE