KURS: BILJAR – HERBALISTA – Alfiega institut

KURS: BILJAR – HERBALISTA

ŠKOLA FITOTERAPIJE

UVOD U BILJARSTVO – HERBALISTIKU

fitoterapija

POČETAK: 28.11.2020.

Nastava se održava po sistemu vikend – seminara

Rukovodioci:

prim. dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijske nastave;

prof dr sc Staniša Stojiljković, rukovodilac praktične nastave u laboratoriji;
prof. Nebojša Menković, mr ph Slavoljub Tasić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo lekovito bilje;
dr Radmila Luković, Radenko Lazić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo jestivo bilje.

 

Mesto: Džordža Vašingtona 19, Beograd.

Zbog trenutne epidemiološke situacije predavanja će biti online i putem zoom platforme.
Nadamo se povratku redovnoj nastavi u učionici.

Kotizacija: 650(dinarska protivvrednost)

Uplata prve rate (150 €) najkasnije do 21.11.2020.

Preostali iznos (500 € dinarska protivvrednost) može da se isplati u više mesečnih rata do 01. maja 2021.

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Svrha: kurs biljarstvo – herbalistika

Prijava u toku.

Prijava za kurs

Plan edukacije predviđa i posetu proizvođačima lekovitog bilja, uključivanje u proces gajenja lekovitog bilja, praktičnu obuku za samostalni rad.

 

I FITOTERAPIJA – BILJARSTVO (HERBALISTIKA) – TEORIJA I PRAKSA 208 časova
II FITOTERAPIJA – BILJARSTVO (HERBALISTIKA) – SAMOSTALNI RAD 62 časova
UKUPNO: 270 časova

 

 

Plan za 2020/2021.
I vikend 28-29.11.2020.
II vikend 26-27.12.2020.
III vikend 23-24.01.2021.
IV vikend 06-07.02.2021.
V vikend 20-21.02.2021.
VI vikend 06-07.03.2021.
VII vikend 10-11.04.2021.
VIII vikend 08-09.05.2021.
IX vikend (laboratorija) 22.05.2021.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 20.03.2021.
Branje SJB (u okviru kotizacije) 24.04.2021.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije) 11-13.06.2021.

 

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

divcibare 31

Programski savet Centra za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega i Centra za edukaciju Accademia integrativa, pri udruženju Quanttes, usvojio je predlog organizovanja edukacije u oblasti biljarstva-herbalistike. Na osnovu sporazuma o saradnji sa Ruskom asocijacijom za narodnu i tradicionalnu medicinu dobili smo plan i program edukacije koju sprovodi ova asocijacija, pod rukovodstvom prof dr Vladimira F. Korsuna, doktora medicinskih nauka, doktora narodne medicine, osnivača katedre za fitoterapiju, direktora Instituta za fitoterapiju, Moskva.

Sporazum omogućava Centrima da koriguju plan i program shodno uslovima i potrebama u Srbiji (izučavanje lekovitog svojstva biljaka sa terena, uključivanje domaćeg naučnog kadra).

Plan edukacije obuhvata 270 školska časa.

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
2. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
3. Prof Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
4. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
5. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
6. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
7. Dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
8. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
9. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
10. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
11. Prof dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
12. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
13. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
14. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd
15. Dr sc Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd
16. Prof dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tematske jedinice:

I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitih i aromatičnih biljaka (LIAB) u terapeutske svrhe
1. Uvod

2. Principi travarstva-biljarstva

3. Evolucija travarstva-biljarstva

4. Složenost tradicionalno korišćenih LIAB

5. Delovi LIAB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje

6. Garancije bezbednosti i kvaliteta LIAB

7. Aktivne supstance LIAB

8. Klasifikacija LIAB

9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LIAB

10. Veza izmedju strukture organskih jedinjenja i njihove biološke aktivnosti

11. Mirisne materije LIAB

12. Propisi za upotrebu LIAB u terapeutske svrhe

13. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LIAB

14. Gljive: jestive, otrovne i lekovite

15. Jestivo samoniklo bilje

II. Praktični deo: Terapeutske indikacije i mogućnost korišćenja bioaktivnih supstanci:
1. LIAB i bolesti nervnog sistema

2. LIAB i kožne bolesti

3. LIAB i bolesti jetre i žučnog sistema

4. LIAB i bolesti respiratornog sistema

5. LIAB i bolesti kardiovaskularnog sistema

6. LIAB i bolesti metabolizma

7. LIAB i bolesti reproduktivnog sistema

8. LIAB i bolesti endokrinog sistema

9. LIAB u pedijatriji

10. LIAB i bolesti koštano-mišićnog sistema

11. LIAB u hirurgiji i traumatologiji

12. LIAB u urologiji i nefrologiji

13. LIAB u onkologiji

14. LIAB i bolesti gastrointestinalnog sistema

15. LIAB u oftalmologiji

16. LIAB u stomatologiji

III. Workshops – praktični rad u firmama koje se bave proizvodnjom fitofarmaceutika

a. Praksa – naučiti kako se prave tinkture, dekokti, etarsko ulje ..

b. Biljarstvo za zdravlje žene, za zdravlje muškarca, za stres i anksioznost.

c. Test: samostalna izrada čaja za određena stanja.

Plan i program pripremili, prim dr Zoran Nikolić, mr ph Slavoljub Tasić i dr Slavica Aranđelović, predsednica udruženja Quanttes. Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa i Centra za neformalno obrazovanje odraslih Instituta Alfiega.

Posle završene obuke i položenih testova, polaznici se upisuju u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA.  Potpisuju Etički kodeks i Kodeks kompetencije. Brisanje iz Registra se pokreće, ako se prekrše potpisani kodeksi (Poslovnik Udruženja).

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE