Sve nijanse žute: holistički savetnik – Alfiega institut

Sve nijanse žute: holistički savetnik

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo edukaciju za:

a) homeopatskog savetnika

b) alfiego savetnik: travar

U saradnji sa Strukovnim udruženjem za promociju i razvoj profesionalne aromaterapije Aroma Tea, organizujemo predavanja i praktičnu obuku za:

c) aroma savetnik

Posle završene edukacije, polaznik može da pokrene sopstveni posao podnošenjem zahteva APR za otvaranje, npr. centra, savetovališta za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života:
Šifra 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE