Sve nijanse zelene: herbalisti, gljivari – Alfiega institut

Sve nijanse zelene: herbalisti, gljivari

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, za sada, organizujemo obuku za struku travara, koji stečenoznanje i veštine može da koristi kao:
  1. HERBALISTA – SAKUPLJAČ LEKOVITOG BILJA (LB) I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA (SJB)
  2. HERBALISTA– PRERAĐIVAČ LEKOVITOG I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA I PROIZVOĐAČ BILJNIH PRIPRAVAKA I DODATAKA ISHRANI.
  3. HERBALISTA-SAVETNIK
Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being)..
Posao! Gde?
10.83 i 10.84 Proizvodnja biljnih smesa, začina i drugih dodataka hrani
/Šifarnik delatnosti/
5169 ‘Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту.’
U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE