Sve nijanse zelene: travari, gljivari – Alfiega institut

Sve nijanse zelene: travari, gljivari

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, za sada, organizujemo obuku za struku travara različitih profila:

I. Alfiego praktičar – travar:
1) sakupljač lekovitog bilja (LB) i sakupljač samoniklog jestivog bilja (SJB)
2) sakupljač i prerađivač LB i proizvođač biljnih pripravaka; sakupljač i prerađivač SJB i proizvođač biljnih pripravaka i dodataka ishrani

II. Alfiego savetnik – travar
III. Alfiego praktičar – gljivar (u pripremi)

Struka TRAVAR ima sledeće profile:
1.Travar sakupljač lekovitog bilja (LB) i samoniklog jestivog bilja (SJB) bavi se sakupljanjem, gajenjem i distribucijom LB i SJB.
Potreban stepen obrazovanja: početni nivo edukacije.
Svi zainteresovani, stariji od 18 godina, bez obzira na prethodno obrazovanje, koji ispunjavaju uslove shodno pravilniku o neformalnom obrazovanju odraslih, mogu da upišu ovaj nivo.
Na kraju obuke stiče se sertifikat: holistički praktičar – travar – sakupljač samoniklog lekovitog ili jestivog bilja, u zavisnosti od izabranog profila.

Posao! Gde?
Polaznik može da:
– otvori samostalnu preduzetničku radnju, registrovanu u APR, za sakupljanje, gajenje i distribuciju SL i JB.
– da se registruje za ove poslove u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva.

Šifarnik delatnosti – Republički zavod za statistiku
01.28 gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja ili
47.19 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Klasifikacija zanimanja – Republički zavod za statistiku /2011/:
Postojeće šifre:
6112 Узгајивач чаја
6113 Узгајивач зачина у расаднику
6114 Узгајивач мешовитих биљних култура
9211 Једноставна занимања у ратарству
9211 Берач/сакупљач плодова помоћни пољопривредни радник
9993 Радници чије се занимање не може сврстати у постојеће скупине
02.30 Сакупљање шумских плодова

2. Travar sakupljač i prerađivač LB i SJB bavi se sakupljanjem, gajenjem, preradom LB i SJB.
Završava početni i srednji nivo edukacije.
Svi zainteresovani, stariji od 18 godina, bez obzira na prethodno obrazovanje, koji ispunjavaju uslove shodno pravilniku o neformalnom obrazovanju odraslih i koji su završili početni nivo, mogu da upišu ovaj nivo.
Na kraju obuke stiče se sertifikat: alfiego praktičar – travar – prerađivač LB i SJB.

Posao! Gde?
Šifarnik delatnosti – Republički zavod za statistiku
47.19 Оstala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
10.83 Proizvodnja biljnih smesa
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

II. Alfiego savetnik: travar
Polaznici ovog profila treba da završe početni i srednji nivo, uz proveru znanja osnovnog zdravstvenog obrazovanja (putem testa), da bi mogli da upišu viši nivo.
Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih.

Posao! Gde?
10.83 i 10.84 Proizvodnja biljnih smesa, začina i drugih dodataka hrani /Šifarnik delatnosti/
5169 Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту.