Sve nijanse zelene: biljari – herbalisti – Alfiega institut

Sve nijanse zelene: biljari – herbalisti

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, za sada, organizujemo obuku za struku herbaliste, koji stečeno znanje i veštine može da koristi kao:
  1. HERBALISTA – SAKUPLJAČ LEKOVITOG BILJA (LB) I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA (SJB)
  2. HERBALISTA – PRERAĐIVAČ LEKOVITOG I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA I PROIZVOĐAČ BILJNIH PRIPRAVAKA I DODATAKA ISHRANI.
  3. HERBALISTA – SAVETNIK

Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).
Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE