Sve nijanse purpurne: – Alfiega institut

Sve nijanse purpurne:

Da li je sposobnost isceljivanja Bogom dana ili se može spoznati? I jedno i drugo!
Svedoci smo da se od sredine 20. veka promoviše ogroman broj kurseva, škola, pa i fakulteta, na kojima se specijalnom duhovnom edukacijom, kojoj se pripisuju naučni atributi, stiču isceliteljska svojstva. To je poricanje natalne i prenatalne inicijalizacije i priklanjanje shvatanju da je svako od nas potencijalni iscelitelj, ali neki uspevaju da izvesnom duhovnom praksom (treningom) taj potencijal razviju, a drugi ne. Tim poricanjem je uklonjena tzv. bogomdanost iscelitelja, bioenergetičara tj. terapeuta u duhovno-energetskim tretmanima, ali su opstale nadrazumske odrednice energija (prof Lj.R.).
I jedno i drugo zahtevaju profesionalan pristup, pre svega praktičara prema samom sebi, a potom prema korisniku njegovih usluga.

a) alfiego praktičar – bioenergetičar – u pripremi
b) alfiego savetnik kulture stanovanja i energije prostora (radiestezista) – u pripremi

Posao! Gde?
Posle završene edukacije, polaznik može da pokrene sopstveni posao podnošenjem zahteva APR za otvaranje, npr. centra za negu i održavanje tela:
96.04 delatnost nege i održavanja tela /Šifarnik delatnosti – Republički zavod za statistiku/.
5169 Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту /Klasifikacija zanimanja – Republički zavod za statistiku/.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE