Sve nijanse plave: alfiego praktičar alternativnih-kvantnih tretmana – Alfiega institut

Sve nijanse plave: alfiego praktičar alternativnih-kvantnih tretmana

Holistički praktičar kvantno-informacionih tretmana može biti različitog profila:
1. kvantno-informacioni praktičar
2. kvantni kozmetičar – u pripremi
3. koloropraktičar (tretman bojama) – u pripremi
4. litopraktičar (kristalotretman) – u pripremi
5. detoksopraktičar – u pripremi

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, za sada, organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku za primenu aparata kvantno-informacionih sistema u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života (kvantno-informacioni praktičar)
Na kraju obuke stiče se sertifikat: alfiego praktičar – izabranog profila.

Posao! Gde?
Posle završene edukacije, polaznik može da pokrene sopstveni posao podnošenjem zahteva APR za otvaranje, npr. centra za negu i održavanje tela:
96.04 delatnost nege i održavanja tela /Šifarnik delatnosti – Republički zavod za statistiku/.
5169 Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту /Klasifikacija zanimanja – Republički zavod za statistiku/.