Sve nijanse plave: praktičar kvantno-informacionih sistema – Alfiega institut

Sve nijanse plave: praktičar kvantno-informacionih sistema

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku za primenu aparata kvantno-informacionih sistema u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.

Na kraju obuke stiče se sertifikat: praktičar kvantno-informacionih sistema.

Posao! Gde?
Posle završene edukacije, polaznik može da pokrene sopstveni posao podnošenjem zahteva APR za otvaranje, npr. centra za negu i održavanje tela:
96.04 delatnost nege i održavanja tela /Šifarnik delatnosti – Republički zavod za statistiku/.
5169 Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту /Klasifikacija zanimanja – Republički zavod za statistiku/.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE