Naturopata – Praktičar Kvantno-Informacionih Sistema – Alfiega institut

Naturopata – Praktičar Kvantno-Informacionih Sistema

NATUROPATA – PRAKTIČAR KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku za primenu aparata kvantno-informacionih sistema u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.

Na kraju obuke stiče se sertifikat koji potvrđuje da je polaznik uspešno završio obrazovanje u oblasti NATUROPATIJA – KVANTNO INFORMACIONI SISTEMI i da je osposobljen za terapeuta-praktičara kvantno-informacionih sistema.

 

U toku rada koriste se aparati kvantno-informacionih sistema namenjeni za procenu FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA I TRETMANIMA TELA u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života u okviru wellness, spa i drugih centara sa ovom svrhom.

Potrebni nivoi (moduli):

 

р.б. Модул Број сати
Т ПН УКУПНО
ОПШТИ ЗДРАВСТВЕНИ МОДУЛ
1. Пословна култура и култура комуникације, основе етике и деонтологије, менаџмент људског капитала 8 4 12
2. Историја медицине 4 4
3. Грађа и функција тела 16 16
4. Здравље и болест 16 16
5. Здравствено васпитање, хигијена, дезинфекција 4 4
6. Исхрана, навика и здравље (култура исхране: функционална исхрана) 8 4 12
7. Култура становања 4 4
8. Рад на себи-самоеволуција, унутрашња трансформација 8 8
9. Прва помоћ 4 4 8
СТРУКОВНИ МОДУЛИ
10. Историја и пракса натуропатије. Alfiego koncept, koncept quantum satis, дневни и природни ритмови 8 8
11. Традиционални приступи исцељивању и самоисцељивању 8 8
12. Основе кинеске традиционалне медицине 56 32 88
13. Основи ајурведске медицине 30 2 32
14. Увод у хомеопатију 60 60
15. Квантно-информациони системи 42 28 70
УКУПНО 276 74 350

ПН – практична настава Т – теоријска настава

Zdravstvenim radnicima se priznaju moduli pod r.brojem: 2, 3, 4, 5 i 9.

Polaznicima, koji su ranije završili, u okviru programa Centra za KME Accademia integrativa udruženja Quanttes i Instituta Alfiega, strukovne module pod r. brojem: 12, 13, 14 i 15, priznaju se ti moduli. Takođe se priznaju i moduli završeni u edukacijskim centrima sličnih planova i programa.

Polaznici, koji nemaju potvrde o završenim modulima, prolaze kroz ceo ciklus edukacije.

Strukovni moduli se organizuju u saradnji sa Centra za KME Accademia integrativa udruženja Quanttes

PLAN OBRAZOVANJA ZA 2021-22

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

U slučaju zabrane nastave uživo, zbog epidemioloških mera, predavanja će se organozovati preko zoom platforme.

 

Program obrazovanja podeljen je na module:

MODUL A: NATUROPATIJA – opšti deo: jedanaest (11) nastavnih celina

MODUL B: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI  osnovni nivo: pet (5) nastavnih celina

MODUL C: OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE: pet (5) nastavnih celina

MODUL D: AYURVEDA – osnovni nivo: dve (2) nastavne celine

MODUL E: HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA: četiri (4) nastavne celine

MODUL F po izboru:

  1. UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA– Sistem VedaPulse: dve (2) nastavne celine
  2. MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN-MRT: 5 dana kontinuirane nastave

 

B. I vikend 02-03.10.2021. KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI – osnovni nivo
B. II vikend 16-17.10.2021. KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI – osnovni nivo
A. I subota 23.10.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B. III vikend 30-31.10.2021. KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI – osnovni nivo
A. II subota 06.11.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B. IV vikend 13-14.11.2021. KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI – osnovni nivo
A. III subota 20.11.2021. NATUROPATIJA – opšti deo
B. V vikend 27-28.11.2021. KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI – osnovni nivo
C. I vikend 11-12.12.2021. OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE
C. II vikend 25-26.12.2021. OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE
C. III vikend 15-16.01.2022. OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE
A. IV konsultacije 17-28.01.2022. NATUROPATIJA – opšti deo -konsultacije sa mentorima
C. IV vikend 29-30.01.2022. OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE
C. V vikend 12-13.02.2022. OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE
A .V konsultacije 21-25.02.2022. NATUROPATIJA – opšti deo -konsultacije sa mentorima

 

D. I vikend 26-27.02.2022. AYURVEDA – osnovni nivo
A. VI vikend 05-06.03.2022. NATUROPATIJA – opšti deo
D. II vikend 12-13.03.2022. AYURVEDA – osnovni nivo
F. po izboru 26-27.03.2022. UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA System VedaPulse
F. po izboru april 2022. MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN-MRT

 

E. I vikend 02-03.04.2022. HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA
A. VII vikend 09-10.04.2022. NATUROPATIJA – opšti deo
E. II vikend 16-17.04.2022. HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA
E. III vikend 07-08.05.2022. HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA
A. VIII subota 14.05.2022. NATUROPATIJA – opšti deo
E. IV vikend 21-22.05.2022. HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA
A. IX subota 04.06.2022. NATUROPATIJA – opšti deo

 

SOFTVERSKU EDUKACIJU OBEZEBEĐUJU PREDSTAVNICI KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA.

 

KOTIZACIJA:

MODUL A: NATUROPATIJA – opšti deo: 290 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)

MODUL B: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI – osnovni nivo: 440 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)

MODUL C: OSNOV KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE: 440 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)

MODUL D: AYURVEDA – osnovni nivo 170 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)

MODUL E: HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA: 350 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)

MODUL F po izboru:

  1. UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA – Sistem VedaPulse: 125 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)
  2. MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN – MRT: 600 € (dinarska protivvrednost na dan uplate)

* Mogućnost odloženog plaćanja: po modulima i po nastavnim celinama.

Uplata na račun Instituta Alfiega 220-137626-46, ili direktno na blagajni Instituta.
Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za naturopatiju ili modul za koji se uplaćuje

* 15% niža kotizacija za uplatu ukupnog iznosa (1 690 €) za module A,B,C,D i E. do 15.09.2021.

* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa za pojedinačne module do početka nastave

 

Posao! Gde?
Posle završene edukacije, polaznik može da pokrene sopstveni posao podnošenjem zahteva APR za otvaranje, npr. centra za negu i održavanje tela:
96.04 delatnost nege i održavanja tela /Šifarnik delatnosti – Republički zavod za statistiku/.
5169 Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту /Klasifikacija zanimanja – Republički zavod za statistiku/.