Struke i profili – Alfiega institut

Struke i profili

Alfiego praktičar, savetnik i menadžer

Praktičar (grč. praktikos: delatan, radan, delotvoran, preduzimljiv, onaj koji vrši neki posao, čovek vičan i iskusan u poslu; čovek koji se lako i umešno snalazi u poslovima), stručnjak koji svoja znanja i veštine koristi za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Savetnik je profesionalac, obučen određenim tehnikama i metodama, koji pomaže osobama da očuvaju i poboljšaju kvalitet života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Menadžer (engl. manager) je u današnje vreme sve popularniji izraz i često se koristi u medijima. To je osoba koja organizuje, planira, kontroliše, donosi odluke, predvodi tim, kontroliše resurse u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Osnova za pravljenje plana i programa obrazovanja alfiego praktičara, savetnika i menadžera je alfiego koncept:
Holizam – spoznaja o celini tela, duše i duha (sopstvene i celine korisnika usluga – interaktivni Holizam);
– rad na sebi – Samoevolucija;
– stručna osposobljenost; praktična primena znanja i veština u cilju očuvanja i razvoja Salutogeneze – polja zdravlja
– samoodrživost; moralno-etički-pravno-ekonomski osnov za obavljanje samostalne delatnosti u prostoru, koje zovemo, alfiego Zdravilište.

 

Alfiego koncept

ZeSHaeS/ ZdravilišteSamoevolucijaHolizamSalutogeneza/

  1. Sve nijanse zelene: biljari, herbalisti
  2. Sve nijanse plave: praktičar kvantno-informacionih sistema
  3. Sve nijanse crvene: praktičar tradicionalnih manuelnih tretmana
  4. Sve nijanse narandžaste: aromapraktičari i savetnici
  5. Sve nijanse žute: holistički savetnik
  6. Sve nijanse purpurne

Stečena znanja i veštine polaznik može da koristi samostalno u okviru:
1. sopstvenog biznisa-preduzetništva
2. angažovanosti kod drugog poslodavca
Polaznik ima mogućnost da nastavi dalje školovanje u okviru sistema obrazovanja zdravstvene struke (srednje, više i visoko obrazovanje), da stekne status zdravstvenog radnika i da stečeno znanje i veštine koristi u dijagnostici i terapiji, shodno kompetenciji daljeg obrazovanja.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE