SEMINAR – Alfiega institut

SEMINAR

ALTERNATIVNA I KONVECIONALNA MEDICINA-INTEGRATIVNI PRISTUP

Sa posebnim osvrtom na:

Kvantno-informacionu biorevitalizaciju u kozmetologiji i kozmetici

koncept Alfiego

Akreditacija: 85; A-1-1969/17; broj bodova 4

Sa posebnim osvrtom na

 

 

Organizatori:

 

Centar za edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes

Centar za neformalno obrazovanje Institut Alfiega

Udruženje za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA

U saradanji sa

Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina, Rusija

NOU – Institut kvantne medicine, Rusija.

Nedelja, 15.oktobar 2017. u 14h

Beogradski sajam  Hala 2, sala 1.

Bez kotizacije uz kupljenu sajamsku ulaznicu.

 

Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine  Quanttes,

osnovano je 2006.g. Član je Evropske asocijacije za kvantnu medicinu.

U okviru udruženja formiran je Centar za edukaciju, Accademia integrativa.., koji, od 2008 organizuje kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti alternativne medicine.

Svi programi se sprovode po naučno potvrđenim metodologijama zasnovanih u zemlji porekla na osnovu sporazuma o saradnji sa preko dvadeset referentnih centara. Programi su akreditovani od  Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije

 

Centar za neformalno obrazovanje Institut Alfiega

Potreba edukovanog kadra, koji bi profesionalno koristio dostignuća alternativne medicine  u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života, nametnula je formiranje Instituta Alfiega.

Svaka metoda i postupak zahtevaju jednu vrlo ozbiljnu edukaciju, profesionalizam uz poštovanje etičkog kodeksa i kodeksa kompetencije.

Cilj Instituta je utemeljenje struke holističkog praktičara- savetnika, koji bi zajedno sa lekarima konvencionalne i alternativne medicine uspostavili integrativnu saradnju u svrhu opšteg blagostanja.

Svi planovi i programi Instituta Alfiega zasnivaju se na alfiego konceptu (Zavod za intelektualnu svojinu,br 71827): holizam – samoevolucija  salutogeneza.

 

Udruženje za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA

ALTERA –  savez nezavisnih udruženja i svih onih koji se bave i posluju  u oblasti alternativne medicine i novih holističkih pristupa u dijagnostici, lečenju i poboljšanju i očuvanju kvaliteta života,  formirana je 2017g u okviru Privredne komore Srbije.

Osnovni ciljevi:

  1. Regulativa i legislativa alternativne medicine i alternativnih tretmana у дијагностици, lečenju i poboljšanju i očuvanju kvaliteta života: profesionalizacija struke .
  2. Srbija kao regionalni centar alternativne medicine i alternativnih tretmana u dijagnostici, lečenju i poboljšanju i očuvanju kvaliteta života.
  3. Uključivanje alternativnih metoda u sistem državnog i privatnog zdravstvenog osiguranja;

 

 

Program seminara