Prva generacija herbalista – Alfiega institut

Prva generacija herbalista

Prva generacija herbalista sa sertifikatom Instituta ALFIEGA

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, ALFIEGA Institut, školske 2016/17, dodelio je prvoj generaciji polaznika, koji nisu zdravstveni radnici, sertifikate da znanja i veštine, stečeni u okviru kursa fitoterapije, mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.
Plan i program obuke su osmišljeni po alfiego konceptu.

Sintezom podataka Zavoda za zaštitu prirode, koji izdaje dozvole za sakupljanje odredjenih biljnih vrsta, glavnih otkupnih centara lekovitog bilja, velikih sakupljača i odgajivača, te na osnovu podataka o izvozu i drugih merodavnih podataka, najgrublja je procena da se u Srbiji iz prirode sakupi najmanje 5000 tona osušenog bilja (biljnih droga) i proizvede najmanje isto toliko gajenog lekovitog bilja. Sve što se na ovaj način sakupi i preradi završi u kompanijama koje se bave proizvodnjom lekova, dijetetskih proizvoda, ili hrane (napitaka). Stoga je neophodno strukovno obrazovanje kadra koji se ovom delatnosti godinama bavi.

Prilikom izrade plana i programa koristili smo preporuke prof Vladimira Fedoroviča Korsuna, ruskog akademika, profesora tradicionalne medicine, dugogodišnjeg direktora moskovskog Instituta za fitoterapiju i docentkinje Korsun Elene Vladimirovne, rukovodioca katedre za fitoterapiju Instituta za istočnu medicinu RUDN.

Stručni tim Instituta:
Prim dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijskog dela edukacije;
Dr sc Nada Petrović i dr sc Slobodan Petrović, rukovodioci praktične nastave u laboratoriji;
Prof Nebojša Menković i mr ph Slavoljub Tasić, rukovodioci terenske nastave posvećene lekovitom bilju;
Dr Radmila Luković i Radenko Lazić, rukovode terenskom nastavom grupe livadara – posvećenoj samoniklom jestivom bilju,
prilagodili su program za struku herbaliste.

Osnovna ideja je da se uspostavi saradnja između fitoterapeuta, zdravstvenih radnika, kojima je Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. dao mogućnost da se bave fitoterapijom, tradicionalnom metodom dijagnostike i terapije, u okviru svoje formalne profesije, i herbaliste, stručno obučenog kadra koji dolazi prvi u kontakt sa lekovitim biljem.
Edukacija je plod saradnje Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes i našeg Instituta ALFIEGA.