Praktičar Kvantno-informacionih sistema – Alfiega institut

Praktičar Kvantno-informacionih sistema

Ovaj modul se organizuje u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes

MODUL 1: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI
MODUL 2: OSNOVI KINESKOG TRADICIONALNOG PRISTUPA ISCELJIVANJU (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)
MODUL 3a: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma (sistem VedaPulse)
MODUL 3b: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem RIKTA, MRT)
MODUL 4: TEORIJSKI UVOD U HOMEOPATIJU
MODUL 5: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem BICOM, INTERA, IMEDIS, IMAGO…).

Dalji planovi i programi edukacije zavise od kvantno-informacionih sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:

  1. Smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema za utvrđivanje i procenu funkcionalnog stanja organizma
  2. Smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu poboljšanja i očuvanja kvaliteta života
  3. Biorezonantni smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema za utvrđivanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života.

UPIS ZA OKTOBAR 2020. JE U TOKU

Prijava za kurs

PLAN ZA 2020-2021.

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

 

Modul 1: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

 

I vikend 03-04.10.2020.
II vikend 17-18.10.2020.
III vikend 31.10.-1.11.2020.
IV vikend 14-15.11.2020.
V vikend 28-29.11.2020.

 

Modul 2: OSNOVI KINESKOG TRADICIONALNOG PRISTUPA ISCELJIVANJU

(uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

 

I vikend 12-13.12.2020.
II vikend  26-27.12.2020.
III vikend 16-17.01.2021.
IV vikend 30-31.01.2021.
V vikend 13-14.02.2021.

 

 

 Modul 3a: UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA

System VedaPulse

TERMIN ZA 2021
I vikend 27-28.03.2021.

 

Modul 3b: POBOLJŠANJE I OČUVANJE KVALITETA ŽIVOTA: MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN-MRT

 PRAKTIČNA OBUKA

TERMIN ZA 2021
MRT 10-18.04.2021.

 

UTVRĐIVANJE FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA I OČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA – UVOD,  i  PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA IZABRANOG APARATA

 

Modul 4: HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA

(namenjen svim zainteresovanim polaznicima)

 

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantno informacioni sistemi i 2. homeopatija

PLAN ZA 2021.
I vikend 03-04.04.2021.
II vikend 17-18.04.2021.
III vikend 08-09.05.2021.
IV vikend 22-23.05.2021.

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

UPIS ZA OKTOBAR 2020. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE.