Praktičar Kvantno-informacionih sistema – Alfiega institut

Praktičar Kvantno-informacionih sistema

Ovaj modul se organizuje u saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes

MODUL 1: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI
MODUL 2: OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE UVOD U AKUPUNKTURU (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)
MODUL 3a: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma (sistem VedaPulse)
MODUL 3b: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem RIKTA, MRT)
MODUL 4: NATUROPATA – HOMEOPATSKI SAVETNIK
MODUL 5: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem BICOM, INTERA, IMEDIS, IMAGO…).

Dalji planovi i programi edukacije zavise od kvantno-informacionih sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:

  1. Smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema za utvrđivanje i procenu funkcionalnog stanja organizma
  2. Smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu poboljšanja i očuvanja kvaliteta života
  3. Biorezonantni smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema za utvrđivanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života.

UPIS ZA OKTOBAR 2021. JE U TOKU

Prijava za kurs

PLAN ZA 2021-2022.

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

 

Modul 1: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

 

I vikend 02-03.10.2021.
II vikend 16-17.10.2021.
III vikend 30-31.10.2021.
IV vikend 13-14.11.2021.
V vikend 27-28.11.2021.

 

Modul 2: OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE UVOD U AKUPUNKTURU

(uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

I vikend 11-12.12.2021.
II vikend 25-26.12.2021.
III vikend 15-16.01.2022.
IV vikend 29-30.01.2022.
V vikend 12-13.02.2022.

 

 Modul 3a: UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA

System VedaPulse

I vikend Mart 2022.

 

Modul 3b: POBOLJŠANJE I OČUVANJE KVALITETA ŽIVOTA: MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN-MRT

 PRAKTIČNA OBUKA

MRT  april 2022.

 

UTVRĐIVANJE FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA I OČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA – UVOD,  i  PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA IZABRANOG APARATA

 

Modul 4: NATUROPATA – HOMEOPATSKI SAVETNIK

(namenjen svim zainteresovanim polaznicima)

 

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantno informacioni sistemi i 2. homeopatija

I vikend 02-03.04.2022.
II vikend 16-17.04.2022.
III vikend 07-08.05.2022.
IV vikend 21-22.05.2022.

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

UPIS ZA OKTOBAR 2021. JE U TOKU

Prijava za kurs