Mikrotalasni rezonantni tretman – Alfiega institut

Mikrotalasni rezonantni tretman

MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN
Picture1

Da biste bili praktičar Mikrotalasnog Rezonantnog Tretmana (MRT), potrebni su sledeći nivoi edukacije.

1. NIVO: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

3. NIVO: MRT – PRAKTIČNA OBUKA

 

PLAN ZA 2024.
MRT praktična obuka očekivani termin: april 2024.

 

Rukovodilac kursa: Dr sc med Irina Fedotova

Naučno-istraživački centar za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina
Učenica i višedecenijski saradnik akademika S. P. Sitka, tvorca metode

Prijava za kurs

Pravo sprovođenja edukacije po metodologiji Quantum Sitko u Srbiji, na prostorima bivše Jugoslavije, Istočne Evrope i Evropske unije ima Centar za edukaciju, Accademia integrativa, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, (Kijev, Ukrajina), Institutom fizike živoga (Kijev, Ukrajina) i Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko (Kijev, Ukrajina).

Program se zasniva na metodologiji utemeljenoj u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina (osnovanog 1986. od strane ministarstva zdravlja SSSR).

Autor metode, višedecenijski direktor Naučno-istraživačkog centra Vidhuk, mentor i vodeći predavač na polju kvantne medicine, u okviru naših centara za edukaciju, bio je

Професор Сітько Сергій Пантелеймонович (Sergiy Sitko)

1936-2020

Govorio je da će živeti tri stotine šezdeset pet godina, da bi dočekao vreme kada će svet razumeti sve ono što je nama, njegovim studentima, nesebično poklanjao na predavanjima. Tada bi, najzad, i dobio Nobelovu nagradu i da očekuje od svih nas da je zajedno proslavimo!

Bila je velika privilegija slušati i učiti od velikog maga kvantne medicine. Upravo tako: veliki, najveći mag ove oblasti! Nije bio lekar. Nuklearni fizičar i matematičar. Profesor na Kijevskom državnom univerzitetu. Akademik Ukrajinske tehnološke akademije, Odeljenje za nove medicinske tehnologije. Osnivač Fizike živoga-novog pravca fundamentalne prirodne nauke i kvantne medicine i njene vodeće metode – Mikrotalasna rezonantna terapija (MRT-Sitko). Gotovo tri decenije rukovodio Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk,  sa sedištem u Kijevu. Biti deo tog tima vrhunskih naučnika je nezaboravno i životno i profesionalno iskustvo i velika čast!

Jedan od retko izabranih da daje odgovore na pitanje zašto. Isticao je da lekari imaju većinu odgovora na pitanje kako funkcioniše ljudsko telo. Ali, osnovno pitanje je zašto i da će odgovori proisteći iz jednog multidisciplinarnog pristupa.

 

TEMATSKE JEDINICE:

TEMA 1. Metodološki aspekti mikrotalasne rezonantne terapije.

TEMA 2. Mehanizmi dejstva mikrotalasne rezonantne terapije.

TEMA 3. Programsko obezbeđenje MRT. Kompjuterski sistemi za provođenje MRT.

TEMA 4. MRT ulkusne bolesti dvanaestopalačnog creva i želuca.

TEMA 5. MRT oboljenja jetre i žučnih puteva.

TEMA 6. MRT dečije cerebralne paralize.

TEMA 7. MRT u pedijatriji.

TEMA 8. MRT aseptičke nekroze glavice butne kosti.

TEMA 9. MRT hroničnog alkoholizma.

TEMA 10. MRT narkomanije.

TEMA 11. Iskustvo i perspektive primene MRT u onkologiji.

TEMA 12. MRT prekancerogenih stanja.

TEMA 13. MRT hroničnih nespecifičnih oboljenja pluća.

TEMA 14. MRT dijabetes mellitusa i njegovih komplikacija. Iskustvo i perspektive primene MRT u dijabetologiji.

TEMA 15. MRT u lečenju ortopedsko traumatoloških bolesnika sa koštano gnojnim infekcijama.

TEMA 16. Iskustva i perspektive primene MRT pri lečenju reumatoidnih i metaboličkih oboljenja zglobova.

TEMA 17. Primena MRT u hirurškoj praksi. Iskustva i perspektive.

TEMA 18. MRT u lečenju i rehabilitaciji bolesnika sa oboljenjem štitne žlezde.