Kvantna medicina i tretmani: Profilaksa XXI veka – Alfiega institut

Kvantna medicina i tretmani: Profilaksa XXI veka

Strogo uzevši, ne postoji ni kvantna medicina ni kvantni tretmani, već je u pitanju naš organizam, kao savršeni kvantni sistem!

Ljudsko telo se sastoji od oko 37 triliona ćelija, koje obavljaju, ni manje ni više nego, 27 sekstiliona funkcija u jednoj sekundi (to je broj sa 21 nulom; 7 x po tri nule)!
Svaki deo ćelije, kao i sama ćelija, potpuno se obnovi svake sedme godine. Što će reći, osoba od 30 godina posle 7 godina nema gotovo nijednu ćeliju istu, a opet ta osoba i dalje ostaje ista, prepoznatljiva i sebi i drugima. I još jedna mozgalica: svaka pojedinačna ćelija ljudskog organizma je ista kod svakog pripadnika ljudskog roda. Ćelija kože je ista kod svakog, kao i ćelije svih tkiva i organa. Ali, njihov spoj je jedinstven, samosvojstven, za svaku ljudsku jedinku.

Zapadna medicina dala je i još dolazi do odgovora na pitanje KAKO 37 triliona ćelija obavljaju 27 sekstiliona funkcija/sek.
Kvantna medicina se pita ZAŠTO 37 triliona ćelija obave 27 sekstiliona funkcija/sek, po redosledu koji objašnjava odgovor na KAKO.

Postojanje jednog jedinstvenog, vrlo složenog sofisticiranog kibernetičkog sistema, kroz koji putuju informacije o tome kako ćelije treba da rade, je oblast interesovanja kvantne medicine. Ti putevi prenosa informacije, zajedno sa našim materijalnim telom, su uronjeni u vremenski promenljivo polje, nama poznato kao aura, energetsko polje, biopolje, elektomagnetni omotač, karkas .. u sve ono što čini ŽIVOT kao neponovljiv, jedinstven entitet postojanja.

Sve što nas određuje kao biće ove hologramske prostorno-vremenske projekcije, i ne samo ove, već što smo bili, šta jesmo i šta ćemo, možda, biti je u tom omotaču. I još: sve što je određivalo postojanje naših predaka i sve što će, možda, odrediti postojanje naših potomaka je pohranjeno u tom, i kako ga Rusi još nazivaju, plaštu.
U njemu su pohranjene informacije na osnovu kojih funkcionišu oni silni sekstilioni funkcija. Ali i povratne informacije kako teku ti procesi.
Nosioci informacija su elektromagnetni talasi (EMT) određene talasne dužine, jačine (amplitude), frekvence (broj ponavljanaj u sek). Mi za sada govorimo samo o EMT, jer jedino njih možemo da registrujemo i proizvedemo naučno priznatim metodama. Drugi sistemi čekaju naučnu potvrdu (napr. stojeći – Teslini talasi, egzotični eter, inteligentne eterske energije….).

Svaka ćelija, deo ćelije, organ, svaki proces, svako emotivno stanje izaziva emisiju EMT.

Putevi prostiranja EMT u ljudskom telu su i „mesta dijagnostike“, odnosno mesta registrovanja funkcionalnog stanja organizma: akupunkturni kanali, sa bioaktivnim (akupunkturnim) tačkama, bioaktivne zone, međućelijski matriks, čakre, hologramske projekcije.

Energetska promena, koja se prenosi u vidu informacije (promene na nivou informacija), može tokom vremena, da izazove promenu u funkciji određenog organa, a ako taj signal traje duže, pored promene funkcije, razviće se i histopatološka promena.

Dakle, ukoliko se na vreme registruje i, uslovno rečeno, “poništi“ informacija koja bi dovela do promene stabilnog stanja zdravlja u metastabilno stanje bolesti, neće doći do razvoja simptoma, znakova, na osnovu kojih zapadna medicina postavlja dijagnozu.

Ukratko – imamo savršenu profilaksu!

Ovo je multidisciplinarna oblast. Zahteva integrativni pristup medicine, kvantne fizike, biofizike, matematike, informacionih tehnologija i pre svega filosofije – filosofije ŽIVOTA!

Danas u svetu veliki broj naučnih centara i proizvođača razvija aparate za registrovanje i obradu emitovanih EMT ljudskog organizma. Na osnovu dobijenih rezulatata formira se zaključak o funkcionalnom stanju celog organizma ili pojedinih delova (npr. kože).

Pojedini sistemi imaju i mogućnost preporuke tretmana, vrste namirnica, dodataka ishrani, stila života…

Treba naglasiti da su preporuke individualne – u pitanju je personalizovani pristup.

Ova oblast pobuđuje sve veće interesovanje i kozmetologa, kozmetičara, fitness, wellness i spa praktiča i menadžera, zdravstvenih savetnika (health coach-a).

Osnovni zadatak ove oblasti je preventiva: negovanje stanja zdravlja i blagostanja i blagovremeno uklanjanje uzroka koji bi organizam iz stabilnog stanja (stanja zdravlja) doveli u metastabilno stanje (stanje bolesti).

Upravo to polje preventive daje široke mogućnosti praktičarima koji se bave očuvanjem i poboljšanjem kvaliteta života.

Tokom školovanja kvantno-informacioni praktičar, pored stručnog znanja i veština, usvaja i nivoe kompetencije svoje struke; naučen je da raspozna razliku između stabilnog stanja (stanja zdravlja) i metastabilnog stanja (stanja bolesti), na osnovu registrovanja funkcionalnog stanja organizma.

Usvaja etičku i moralnu obavezu da ne prekoračuje nivoe kompetencije svog obrazovanja.

Kvantno-informacioni praktičar koristi softvere različitih sistema kvantnih aparata, na osnovu kojih dobija parametre stabilnog funkcionalnog stanja organizma (stanja zdravlja).

Dobijene rezultate koristi da primeni znanja i veštine, kroz individualno određene tretmane, za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života.

Prepoznaje svako odstupanje od stabilnog stanja (stanja zdravlja) i korisnika svojih usluga upućuje zdravstvenom radniku.

Svaka metoda i postupak zahtevaju jednu vrlo ozbiljnu edukaciju, profesionalizam uz poštovanje etičkog kodeksa i kodeksa kompetencije.

Članak  “POVRATAK TRADICIJI NA MODERAN NAČIN” možete pročitati na linku (strana br. 5)

Dr Slavica Aranđelović, autor teksta
koordinator rada Centra za edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes
direktorka Centra za neformalno obrazovanje Institut ALFIEGA
predsednica Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA