KURS: KVANTNO-INFORMACIONI PRAKTIČAR – Alfiega institut

KURS: KVANTNO-INFORMACIONI PRAKTIČAR

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa udruženja Quanttes, organizujemo teorijska predavanja i praktičnu obuku.
Planovi i programi edukacije zavise od sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:
1. Obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma
2. Obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema u svrhu poboljšanja i očuvanja kvaliteta života
3. Obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života.

Za sva tri smera obavezni su:
1. modul: Kvantno-informacioni sistemi
2. modul: Osnova kineskog tradicionalnog pristupa isceljivanju (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke).
Posle ova dva obavezna nivoa-modula, u zavisnosti od smera, polaznik završava
3. modul:
3a) Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma (sistem VedaPulse)
3b) Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem RIKTA, MRT)

Za smer br. 3. potrebni su i:
4. modul: Teorijski uvod u homeopatiju
5. modul: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem BICOM, INTERA, IMEDIS, IMAGO…)

*

1. MODUL: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI

I vikend 05-06.10.2019.
II vikend 19-20.10.2019.
III vikend 02-03.11.2019.
IV vikend 16-17.11.2019.
V vikend 30.11-01.12.2019.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19
Kotizacija: 50 000 dinara.
* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 28.09.2019.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 28.09.2019.
Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za kurs kvantno-informacionih praktičara ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

UPIS ZA OKTOBAR 2019. JE U TOKU

Prijava za kurs

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof Ljubo Ristovski, profesor biofizike u penziji na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
3. Prof Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
4. Prof dr sci med Branislav Milovanović, KBC Bežanijska Kosa, Beograd
5. Prof dr Tomislav Jovanović, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
6. Prof Neda Pekarić Nadj, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
7. Prof Djuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
8. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
9. Prof dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
10. Doc dr Zorica Nestorović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
11. Doc dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
12. Prim dr Verica Lela Ilić, Udruženje za Ajurvedsku medicinu Lotos, Beograd
13. Spec dr med Dragana Mihajlović, ordinacija u pripremi, Beograd
15. Prof Aleksandar Tomić, profesor fizike, VI Beogradska gimnazija, u penziji
16. Dipl ing Goran Marjanović, Centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle Beograd – Moskva, Beograd
17. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
18. Dr Milka Ćosović, specijalista za očne bolesti, doktor tradicionalne medicine, iridiolog u penziji
19. Mr sc med. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd
20. Dr Svetlana Mitošević, doktor medicine, oftalmolog, homeopata u penziji
21. Dr sci med Aleksandra Erić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
22. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd
23. Marina Luketina Šunjka, viši dijetetičar nutricionista, Welness Consulting Life 4 you, d.o.o, Beograd

PROGRAM
POGLAVLJE I.
FIZIKA ŽIVOGA
TEMA 1. Fizika živog – osnovi kvantno-informacionioh sistema
TEMA 2. Razvoj nauke o živim sistemima
TEMA 3. Sinergetika i regulacioni procesi u organizmu
TEMA 3. Čovek kao biofizički sistem
TEMA 4. Novi pristup ocene funkcionalnog stanja ljudskog organizma i mogućnosti njihove korekcije
TEMA 5. Energijske terapije i holistički efekat njihovog delovanja
TEMA 6. Alfiego koncept: holizam, samoevolucija, salutogeneza. Etički kodeks i kodeks kompetencije.
TEMA 7. Fizički aspekti akupunkturne regulacije funkcionalnih delovanja (aktivnosti) ljudskog organizma.
TEMA 8. Mehanizmi međudejstva elektromagnetnih emitovanja sa biološkim objektima.

POGLAVLJE II.
OSNOVI SAVREMENE MEDICINE
TEMA 1. Tradicija i savremeni aspekti istočne medicine
TEMA 2. Kvantno-informacioni sistemi za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i očuvanje i poboljšanje kvaliteta života.
Kurs predstavlja osnovni nivo edukacije u sistemu obrazovanja Alfiego kvantno-informacionih praktičara.

*

2.MODUL: OSNOVI KINESKOG TRADICIONALNOG PRISTUPA ISCELJIVANJU (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke).

Kurs se održava po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 18h.

Plan za 2019/2020.

I VIKEND 14-15.12.2019.
II VIKEND  21-22.12.2019.
III VIKEND 18-19.01.2020.
IV VIKEND 25-26.01.2020.
V VIKEND 01-02.02.2020.

 

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19
Kotizacija: 50 000 dinara.
* Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do kraja održavanja kursa.
Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za kurs kvantno-informacionih praktičara ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

TEMATSKE JEDINICE:
TEMA 1. Istorija razvoja akupunkture. Osnovi akupunkture. Binarni sistem kineske filozofije i medicine.
TEMA 2. Fundamentalne supstance i teorija pet elemenata
TEMA 3. Koncept meridijana i nomenklatura
TEMA 4. Specifične i ekstra tačke
TEMA 5. Sindromi poremećaja supstanci
TEMA 6. Sindromi Zang Fu organa

SPISAK PREDAVAČA:
2. Profesor Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Profesor Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
5. Prof dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
6. Doc dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
7. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, doktor opšte medicine, specijalista kineske ТМ
8. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd
9. Prim dr Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar u penziji
10. Dr Јеlena Vasić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd
12. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd

*

3.MODUL:

3a) Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma (sistem VedaPulse)

SISTEM VEDAPULSE
28-29.03.2020.
Vodeći predavač: dr Oleg Sorokin (PhD)
ekspert i lider istraživačkog tima VedaPulse technology
izvršni direktor National Ayurvedic Medical Association of Russian Federation
www.vedapulse.com
Prevod obezbeđen.
Posle obuke stiče se sertifikat.
*********************
* Detaljnije o aparatima *
*********************
Prijava u toku
Ovo je osnovni nivo softverske obuke primene sistema VedaPulse i izabranog modula terapijskih preporuka.

 

Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, Sektor za kvantno-informacione tretmane (aparaturne i bezaparaturne), pri Privrednoj komori Srbije.

3b) Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem RIKTA-u pripremi, MRT)

KURS: MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN – MRT 

Plan za 2020.
 22-28.02.2020.

Kotizacija: 70 000,00 dinara
Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za kurs MRT ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN je poslednji nivo edukacije.
Polaznici će moći znanja i veštine, stečene ovom edukacijom, da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih.
Da biste bili praktičar MIKROTALASNOG REZONANTNOG TRETMANA, potrebni su sledeći nivoi edukacije:

1. UVOD U KVANTNO-INFORMACIONE SISTEME – 150 ČASOVA (modul 1)
2. OSNOVI KINESKOG TRADICIONALNOG PRISTUPA ISCELJIVANJU – 150 ČASOVA (modul 2)
3. PRAKTIČNA OBUKA – 100 ČASOVA

TEMATSKE JEDINICE:
TEMA 1. Metodološki aspekti mikrotalasnog rezonantnog tretmana.
TEMA 2. Mehanizmi dejstva MRT.
TEMA 3. Programsko obezbeđenje MRT. Kompjuterski sistemi za provođenje MRT.
TEMA 4. MRT u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja i blagostanja.
TEMA 5: Anti-age i beauty primena MRT.
PRAKTIČAN RAD: DEMONSTRACIJA I SAMOSTALNI RAD.

SPISAK PREDAVAČA:
1. Prof Ljubo Ristovski, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji
2. Doc dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Dr sci med Boris Grubnik, Naučno – istraživački centar za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina
4. Dr sci med Irina Fedotova, ПВНЗ »ЇНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СЇМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, Kijev, Ukrajina

Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, Sektor za kvantno-informacione tretmane (aparaturne i bezaparaturne), pri Privrednoj komori Srbije.

*

4. MODUL: TEORIJSKI UVOD U HOMEOPATIJU

Za sve kvantno-informacione praktičare, koji će raditi na aparatima biorezonantnih sistema, obavezan je ovaj modul, jer aparati ovih sistema imaju softversku mogućnost preporuke i pravljenja homeopatskih pripravaka, koji mogu da se koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.
Kurs HOMEOPATIJA – teorijski uvod namenjen je svim zainteresovanim polaznicima.
Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:
1. kvantno-informacioni tretmani
2. alfiego homeopatski savetnik.

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
Organizator mentorskih časova: Damir Pejin

Plan za školsku 2019/2020

I vikend  15-16.02.2020.
II vikend 29.02-01.03.2020.
III vikend 14-15.03.2020.
IV vikend 28-29.03.2020.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19
Kotizacija – HOMEOPATIJA teorijski uvod: 40 000 dinara
Mogućnost odloženog plaćanja, plaćanje po vikend – seminaru: 10 000 din

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za kurs homeopatije – uvod ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

*

5. MODUL: Praktična obuka na aparatima kvantno-informacionih sistema za registrovanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života (sistem BICOM, INTERA, IMEDIS, IMAGO…).
Organizatori praktične obuke su predstavnici određenog sistema.
U toku su pregovori u vezi zajedničke organizacije edukacije za sistem BICOM našeg Instituta i predstavnika sistema BICOM.
Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, Sektor za kvantno-informacione tretmane (aparaturne i bezaparaturne), pri Privrednoj komori Srbije.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE