Homeopatski savetnik – Alfiega institut

Homeopatski savetnik

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo ŠKOLU HOMEOPATIJE.
Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
diploma Škole homeopatije Similia, Moskva, Rusija i
IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden Germany

Organizator mentorskih časova: Damir Pejin
diploma Engleskog koledža za klasičnu homeopatiju LICH
„London International Coledge for Homeopathy“

Edukacija je organizovana u tri bloka:

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1.kvantno-informacioni sistemi i 2.holistički-homeopatski savetnik

Plan za 2020/2021.
I vikend 03-04.04.2021.
II vikend 17-18.04.2021.
III vikend 08-09.05.2021.
IV vikend 22-23.05.2021.

 

Kotizacija: 40 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa do 26.03.2021.

Mogućnost plaćanja kotizacije na rate do završetka kursa.
Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46,

ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Svrha: školarina za osnovni kurs homeopatije

Prijava za kurs

 

****************************************************************************************************************

PLAN DALJE EDUKACIJE U DOGOVORU SA POLAZNICIMA

****************************************************************************************************************

II BLOK – HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

Teorijska predavanja: dva vikend/seminara.

Između teorijskih predavanja organizuju se mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

kotizacija: 115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46,

ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Svrha: školarina za srednji nivo homeopatije

Prijava za kurs

****************************************************************************************************************

III BLOK – HOMEOPATIJA PRAKTIČNA PRIMENA

Teorijska predavanja se organizuju jednom mesečno (subota) sa završetkom DRUGOG BLOKA.

Sadrži IX vikend/seminara, jednom mesečno, teorijskih predavanja između kojih se organizuju mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

Završni ispit i predaja seminarskih radova: maj 2022.

Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

Kotizacija: 115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46,

ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Svrha: školarina za treći nivo homeopatije

****************************************************************************************************************

Kotizacija za sva tri bloka: 1590 eura.

* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa do 26.03.2021.

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46,

ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Svrha: škola homeopatije

****************************************************************************************************************

Ukupan fond časova: 600 šč

Prijava za kurs

 

ŠKOLA HOMEOPATIJE BLOK I BLOK II BLOK III UKUPAN FOND ČASOVA
Teorijski časovi 80 80 120 280
Izrada testova 16 8 28 52
Izrada seminarskih radova 34 72 48 154
Individualni mentorski časovi 10 40 50
Grupni mentorski časovi 20 44 64
BROJ ŠKOLSKIH ČASOVA 130 190 280 600

****************************************************************************************************************

Posle završene obuke i položenih testova, polaznici se upisuju u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA.

SPISAK PREDAVAČA

1. Dr sc Kozimenko Tamara, rukovodilac odeljenja homeopatije i bioinformacione medicine, Kijevski Medicinski Univezitet (UANM)
2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Dr Svetlana Mitošević, oftalmolog, homeopata u penziji
4. Dr sc med Petar Popović, homeopata-imunolog, DZ “dr Ristić” Medigroup
5. Dr sc med Tatjana Kovačević, Klinički centar Niš, Centar za anesteziju
6. Dr Ana Trifunović, Ordinacija integrativne medicine MedicoBalans Kragujevac, sertifikovani lekar kvantne medicine i homeopatije
7. Dr Srđana Bolbođevski, pedijatar, Pedijatrijska ordinacija „Medical trust“, Beograd
8. Dr Milan Crnobarić, Gradski zavod za gerontologiju, Beograd
9. Mr ph Nada Davidovac, Zelena apoteka, Novi Sad, Beograd
10. Mr ph Irena Stojković, specijalista medicinske biohemije, homeopatski centar Jevremovac, Beograd
11. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd
12. Dr Dunja Crnogorac, Homeopatsko udruženje “Hahnemann”, Novi Sad
13. Dr Srboljub Stajić, DZ Novi Beograd
14. Damir Pejin, Holistički centar IASC, Beograd, organizator mentorskih časova
15. Dr Nađa Stupar, klinički biohemičar, praktičar sistema Dr Edvard Bah
16. Dr Jelena Damjanović, sertifikovani lekar-homeopata

 

Program edukacije bazira se na metodologiji Centra Peresvet i Centra za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Rusija i Kijevskog medicinskog univerziteta UANM, Kijev, Ukrajina. Prezentovanje metodologije je omogućeno na osnovu potpisanog  Sporazuma o saradnji sa Centrom IMEDIS (maj 2010.), sa Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina, sa Institutom kvantne medicine, Rusija (maj 2011.) i sa Kijevskim medicinskim univerzitetom UANM, Kijev, Ukrajina (2014).

 

Posle završene obuke i položenih testova, polaznici se upisuju u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA. Potpisuju Etički kodeks i Kodeks kompetencije. Brisanje iz Registra se pokreće, ako se prekrše potpisani kodeksi (Poslovnik Udruženja).

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE