Naturopata – Homeopatski savetnik – Alfiega institut

Naturopata – Homeopatski savetnik

Program je namenjen svim zainteresovanim starijim od 18 godina.

Naš Institut Alfiega u saradnji sa centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, usvojio je plan i program

klasične škole homeopatije

zasnovanu na iskustvima zemalja sa bogatom homeopatskom tradicijom.

Školovanje se sastoji iz četiri nivoa, koji daju polazniku potrebno osnovno znanje da bi mogao da primenjuje homeopatske savete u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.

Homeopatija, kao i sve alopatske i alternativne metode i pristupi, pripada sistemu celoživotnog kontinuiranog obrazovanja.

 

Potrebni nivoi (moduli)

р.б. Модул Број сати
Т ПН УКУПНО
  ОПШТИ ЗДРАВСТВЕНИ МОДУЛ
1. Пословна култура и култура комуникације, основе етике и деонтологије, менаџмент људског капитала 8 4 12
2. Историја медицине 4 4
3. Грађа и функција тела 16 16
4. Здравље и болест 16 16
5. Здравствено васпитање, хигијена, дезинфекција 4 4
6. Исхрана, навика и здравље (култура исхране: функционална исхрана) 8 4 12
7. Култура становања 4 4
8. Рад на себи-самоеволуција, унутрашња трансформација 8 8
9. Прва помоћ 4 4 8
  СТРУКОВНИ МОДУЛИ
10. Историја и пракса натуропатије. Alfiego koncept, koncept  quantum satis, дневни и природни ритмови 8 8
11. Традиционални приступи исцељивању и самоисцељивању 8 8
12. Увод у хомеопатију 60 60
13. Хомеопатија – средњи нивo 80 30 110
14. Хомеопатија – практична примена 120 84 204
                                                                                                      УКУПНО 348 126 474

ПН – практична настава       Т – теоријска настава

 

Zdravstvenim radnicima se priznaju moduli pod r.brojem: 2, 3, 4, 5 i 9.

Polaznicima, koji su ranije završili, u okviru programa Centra za KME Accademia integrativa udruženja Quanttes i Instituta Alfiega, strukovne module pod r. brojem: 12, 13, 14, priznaju se ti moduli. Takođe se priznaju i moduli završeni u edukacijskim centrima sličnih planova i programa.

Polaznici, koji nemaju potvrde o završenim modulima, prolaze kroz ceo ciklus edukacije.

Strukovni moduli se organizuju u saradnji sa Centra za KME Accademia integrativa udruženja Quanttes

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
diploma Škole homeopatije Similia, Moskva, Rusija i
IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden, Germany

Organizator mentorskih časova: Damir Pejin
diploma Engleskog koledža za klasičnu homeopatiju LICH
„London International Coledge for Homeopathy“

 

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

 1. 1. kvantno-informacioni sistemi i 2. homeopatija.
I vikend 01-02.04.2023.
II vikend 22-23.04.2023.
III vikend 13-14.05.2023.
IV vikend 27-28.05.2023.

****************************************************************************************************************

PLAN DALJE EDUKACIJE U DOGOVORU SA POLAZNICIMA

II BLOK – HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

Teorijska predavanja: dva bloka

Između teorijskih predavanja organizuju se mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

****************************************************************************************************************

III BLOK – HOMEOPATIJA PRAKTIČNA PRIMENA

Teorijska predavanja se organizuju jednom mesečno (subota) sa završetkom DRUGOG BLOKA.

Sadrži IX vikend/seminara, jednom mesečno, teorijskih predavanja između kojih se organizuju mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

Ukupan fond časova  homeopatske edukacije: 600 šč

PRIJAVA ZA KURS

Prijava za kurs

 

ŠKOLA HOMEOPATIJE BLOK I BLOK II BLOK III UKUPAN FOND ČASOVA
Teorijski časovi 80 80 120 280
Izrada testova 16 8 28 52
Izrada seminarskih radova 34 72 48 154
Individualni mentorski časovi 10 40 50
Grupni mentorski časovi 20 44 64
BROJ ŠKOLSKIH ČASOVA 130 190 280 600

****************************************************************************************************************

SPISAK PREDAVAČA

 1. Dr sc Kozimenko Tamara, rukovodilac odeljenja homeopatije i bioinformacione medicine, Kijevski Medicinski Univezitet (UANM)
 2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 3. Dr Svetlana Mitošević, oftalmolog, homeopata u penziji
 4. Dr sc med Petar Popović, homeopata-imunolog, DZ “dr Ristić” Medigroup
 5. Dr sc med Tatjana Kovačević, Klinički centar Niš, Centar za anesteziju
 6. Dr Ana Trifunović, Ordinacija integrativne medicine MedicoBalans Kragujevac, sertifikovani lekar kvantne medicine i homeopatije
 7. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd
 8. Damir Pejin, Holistički centar IASC, Beograd, organizator mentorskih časova
 9. Dr Nađa Stupar, klinički biohemičar, praktičar sistema Dr Edvard Bah
 10. Dr Jelena Damjanović, sertifikovani lekar-homeopata

 

Program edukacije bazira se na metodologiji Centra Peresvet i Centra za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Rusija i Kijevskog medicinskog univerziteta UANM, Kijev, Ukrajina. Prezentovanje metodologije je omogućeno na osnovu potpisanog  Sporazuma o saradnji sa Centrom IMEDIS (maj 2010.), sa Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina, sa Institutom kvantne medicine, Rusija (maj 2011.) i sa Kijevskim medicinskim univerzitetom UANM, Kijev, Ukrajina (2014).