Alfiego savetnik – Alfiega institut

Alfiego savetnik

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo edukaciju za:

a) alfiego homeopatskog savetnika
b) alfiego savetnik: herbalista

U saradnji sa Strukovnim udruženjem Aroma Tea organizujemo predavanja i praktičnu obuku za:

c) aroma savetnik

ALFIEGO HOMEOPATSKI SAVETNIK

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo ŠKOLU HOMEOPATIJE.
Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
diploma Škole homeopatije Similia, Moskva, Rusija i
IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden Germany

Organizator mentorskih časova: Damir Pejin
diploma Engleskog koledža za klasičnu homeopatiju LICH
„London International Coledge for Homeopathy“

Edukacija je organizovana u tri bloka:

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

I vikend  15-16.02.2020.
II vikend 29.02-01.03.2020.
III vikend 14-15.03.2020.
IV vikend 28-29.03.2020.

II BLOK – HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

Teorijska predavanja:
I vikend 25-26.04.2020.
II vikend 09-10.05.2020.

Između teorijskih predavanja organizuju se mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.
Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

III BLOK – HOMEOPATIJA PRAKTIČNA PRIMENA

POČETAK: 06-07.06.2020.
Teorijska predavanja se organizuju jednom mesečno (subota) od juna 2020. do maja 2021. u toku IX vikend/seminara.

Između teorijskih predavanja organizuje se mentorski čas jednom nedeljno. Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

Prijava za kurs

Ukupan fond časova: 546 časova

KOTIZACIJA:

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO: 40 000 dinara
Mogućnost odloženog plaćanja, plaćanje po vikend – seminaru: 10 000 din

II BLOK – HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO: 115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar

III BLOK – HOMEOPATIJA – PRAKTIČNA PRIMENA: 115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar
Ukupno (9 teorijskih vikend-seminara i mentorski časovi): 1035 € (dinarska protivvrednost)

Mogućnost plaćanja kotizacije na rate do završetka kursa.
Za uplatu celog iznosa kotizacije odobravamo popust 10%

Uplata na račun Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, sa naznakom za školu homeopatije ili direktno na blagajni Instituta u Resavskoj 78, Beograd

Posle završene obuke i položenih testova, polaznici se upisuju u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, Sektor za alfiego holističke savetnike, pri Privrednoj komori Srbije.

 

ALFIEGO SAVETNIK – HERBALISTA

U saradnji sa Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizujemo školu za SAVETNIKE – HERBALISTE.

PRIMENA LEKOVITOG BILJA I SAMONIKLOG JESTIVOG BILJA

POLAZNICI: SVI ZAINTERESOVANI
USLOV: ZAVRŠEN POČETNI I SREDNJI NIVO
SERTIFIKAT: ALFIEGO SAVETNIK – HERBALISTA

Polaznici, koji završe ove nivoe, stečeno znanje i veštine mogu da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).
Upisuju se u Registar alternativnih praktičara i savetnika Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, Sektor: fitoterapija i herbalistika, pri Privrednoj komori Srbije.

U TOKU JE IZRADA PLANA I PROGRAMA EDUKACIJE ZA ZVANJE NATUROPATE U TRAJANJU OD 3-4 GODINE.
SVI POLAZNICI MOGU DA SE UKLJUČE U OVAJ VID OBRAZOVANJA.
STEČENI SERTIFIKATI BIĆE PRIZNATI U DELU POKLAPANJA PROGRAMA EDUKACIJE